De kracht van volledig inzicht

Bouwprojecten behoren tot de meest complexe ter wereld. Een bouwproject kent duizenden, zo niet tienduizenden eisen, risico’s, verificaties, raakvlakken etc. Relatics is de enige applicatie waarmee u het overzicht houdt over al deze elementen en hoe die met elkaar samenhangen. Hoe elk element van uw project bijdraagt aan en afhankelijk is van andere elementen. Wat bij een verandering de impact is op het gehele project. Relatics is gemaakt om de druk en de zorg rond deze complexiteit weg te nemen en geeft daarmee gestalte aan de toekomst van bouwprojecten.

Vinden zonder zoeken

Hoe groter het project, hoe meer documenten zoals rapporten, e-mails, spreadsheets en tekeningen er vanuit verschillende disciplines worden aangemaakt. De informatie is volledig verstopt in deze documenten, waardoor het lastig en arbeidsintensief is om deze informatie later weer terug te zoeken. Relatics elimineert de noodzaak van het terugzoeken volledig. In tegenstelling tot de conventionele documentgestuurde aanpak, zorgt de modelgestuurde aanpak van Relatics ervoor dat elk projectelement maar één keer wordt gedefinieerd, ongeacht de hoeveelheid informatie rond zo’n element. Hierdoor is met één klik alle informatie in te zien van elk projectelement.

Geen verrassingen

Projectprofessionals lopen dagelijks tegen allerlei vragen:

  • Wat zijn de implicaties van de wijziging van deze eis?
  • Welke activiteiten lopen vertraging op doordat deze verificatie wordt afgekeurd?
  • Wat zijn de verantwoordelijkheden van Henk die onlangs het projectteam heeft verlaten?
  • Voldoet dit ontwerpalternatief wel aan dezelfde eisen?
  • Nu we onze risico’s opnieuw hebben ingeschat, moeten we nog extra veiligheidsmaatregelen nemen?

Het beantwoorden van zulke vragen kan alleen door de relevante informatie te bestuderen en dat kost tijd en inspanning. Traditioneel groeit deze inspanning exponentieel met de complexiteit van het project. Maar wat doen we als het beantwoorden van een vraag onbetaalbaar wordt? Nemen we het risico om de vragen onbeantwoord te laten? Met Relatics blijft de inspanning voor het beantwoorden van een vraag te overzien, hoe complex het project ook is. Sterke nog, projectleden zullen proactief op zoek gaan naar antwoorden op vragen die men voorheen niet durfde te stellen. Inzicht in complexiteit wordt zo een fundamentele voorwaarde voor duurzame beslissingen.

 

 

Doen waar je goed in bent!

Elk project is uniek en dynamisch. Geen constructie is hetzelfde, omstandigheden zijn telkens anders en wijzigingen zijn aan de orde van de dag. En projecten zullen enkel maar complexer worden. Het aantal eisen zal toenemen, de technologie wordt geavanceerder en de milieu-uitdagingen worden groter. Relatics lost dit niet op; het kan projecten immers niet minder complex maken. Wat Relatics wél doet: het bevrijdt professionals van hun worstelingen vanwege complexiteit en geeft daarmee alle ruimte aan creativiteit.