Building Information Modeling (BIM)

Bij implementaties van Building Information Modeling (BIM) in projecten wordt Relatics ingezet als verbindende schakel in het informatienetwerk. Relatics maakt het mogelijk om alle niet-geometrische gegevens te organiseren en deze te koppelen aan BIM-informatie uit CAD-systemen, Document Management Systemen (DMS), Geografische Informatie Systemen (GIS), planningssoftware en keuringtools.

Voordelen voor Building Information Modeling

De Building Information Modeling applicatie van Relatics biedt de volgende voordelen voor projecten:

Informatie combineren uit het eigen project met BIM-informatie uit andere systemen. Relateer bijvoorbeeld eisen aan objecten uit een CAD-systeem, koppel documenten uit een documentmanagementsysteem aan verificaties of verbind werkpakketten met activiteiten uit planningssoftware.

Informatie uitbreiden voor effectieve projectbeheersing. Koppel bijvoorbeeld verantwoordelijke personen aan eisen die gerelateerd zijn aan objecten uit een CAD-systeem. Zo kan een project actief op BIM-informatie sturen.

Informatie hergebruiken in verschillende BIM-systemen. Toon in een CAD-systeem real-time de verificaties met bijvoorbeeld de status uit Relatics. Of toon in een geografisch informatiesysteem (GIS) bij de objecten live de eisen inclusief verantwoordelijke persoon weer.

Demonstratie van Building Information Modeling applicatie

Relatics is een web-based platform waarmee projecten een Building Information Modeling toepassing volledig naar behoefte kunnen inrichten om informatie te organiseren.

Een demonstratie is op verzoek beschikbaar. Vraag direct een demo aan of neem contact op via +31 180 413 047 of info@relatics.com.

Meer informatie over Building Information Modeling

Building Information Modeling (BIM)

Read More

Maatwerk in informatiebehoefte met BIM- en GIS-integratie

Hoe voorkom je dat projectinformatie dubbel of juist niet wordt opgeslagen? Relatics kan voor een groot deel van het informatievraagstuk in projecten een oplossing bieden. Maar met alleen Relatics ben…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het…

Read More

Relatics effectief toepassen door BIM en GIS Integratie

Bij het uitvoeren van informatiemanagement op een project dient als eerste naar het projectproces en de daaruit volgende informatiebehoefte te worden gekeken. Hieruit blijkt vaak dat Relatics niet het enige…

Read More