SCB-proces bij ingenieursbureau Iv-Infra

Ingenieursbureau Iv-Infra ondersteunt voornamelijk opdrachtgevers bij geïntegreerde contracten en Systeemgerichte Contract Beheersing. Inmiddels al zeker tien jaar gebruiken zij Relatics ter ondersteuning van hun processen. Bij elk project wordt bewust de afweging gemaakt op welk gebied de standaard werkwijze wordt gekozen en waar men (bewust) kiest om hiervan af te wijken.

Presentatie


Het volledige SCB-proces bij Iv-Infra: pragmatisch en (soms) compleet geïntegreerd

door Antal Hartman en Gerrit Wierda

Iv-Infra maakt al bijna 10 jaar gebruik van Relatics bij het opstellen en managen van geïntegreerde contracten aan de opdrachtgeverszijde. Ook voor de Systeemgerichte Contract Beheersing werkt men vanuit Relatics. De Relatics-template van Iv-Infra is inmiddels zowel compleet, flexibel als pragmatisch. Als men wil kan Iv-Infra nu alles in Relatics vastleggen (vanaf allereerste projectstartup tot en met oplevering), maar het is ook mogelijk om slechts een deel van de administratieve processen in Relatics vast te leggen.

Tijdens deze kennissessie willen de sprekers laten zien dat hun praktische aanpak van SCB én de Relatics-template één geheel zijn. De werkwijze van Iv-Infra is niet aangepast aan Relatics, maar Relatics is aangepast aan de werkwijze. Men kan juist door Relatics effectief en efficiënt tijdens de uitvoering toetsen. Alles wat nodig is voor een volledig SCB-proces kan in Relatics worden bijgehouden: van risico’s, eisen en bevindingen tot en met het betaalbaar stellen van betaaltermijnen. Iv-Infra heeft een complete template gemaakt die met name geschikt is voor de kleine tot middelgrote geïntegreerde contracten. Toch wijkt men soms af.

De vragen die daarom aan bod zullen komen in deze presentatie zijn: Hoe ziet het normale SCB-proces bij Iv-Infra eruit? Hoe helpt Relatics daarbij? Waarom wijkt men soms toch af? Op welke wijze wijkt men dan af?

Gerelateerde artikelen

Projectbeheersing Noord/Zuidlijn met Relatics door ON en OG

In deze presentatie wordt er een beeld geschetst hoe de opdrachtgever en de opdrachtnemer Relatics inzetten als projectbeheersingstool bij dit complexe en prestigieuze project. Denk hierbij aan eisenbeheer, verificatiestructuur, scenario’s,…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het…

Read More

Relatics effectief toepassen door BIM en GIS Integratie

Bij het uitvoeren van informatiemanagement op een project dient als eerste naar het projectproces en de daaruit volgende informatiebehoefte te worden gekeken. Hieruit blijkt vaak dat Relatics niet het enige…

Read More

Nieuwe Gotthard spoortunnel gebouwd met Zwitserse precisie

De langste spoorwegtunnel ter wereld (57 km) dwars door het Gotthardmassief in Zwitserland moet de reis van Zürich naar Milaan een uur korter maken. Na de opening volgend jaar is…

Read More

Wij waarderen de mogelijkheid om de software aan te passen gedurende een project

“Relatics is zeer makkelijk te gebruiken, flexibel en schaalbaar. Wij hechten zeer veel waarde aan de mogelijkheid om de software aan te passen gedurende een project om zo tegemoet te…

Read More