Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Relatics is een web-based tool die wordt gebruikt voor Systeemgerichte Contractbeheersing bij complexe bouw- en infrastructuurprojecten. Bij deze projecten passen opdrachtgevers steeds vaker moderne (integrale) contractvormen toe, waardoor de rol van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verandert. De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer daarbij passende verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kwaliteit van het te leveren product, middels zijn eigen kwaliteitssysteem. Het is aan de opdrachtnemer om aan te tonen dat aan de eisen van de opdrachtgever wordt voldaan.
Om als opdrachtgever grip te houden op het proces en de kwaliteit wordt Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) toegepast om (risico-gestuurd) te toetsen of de opdrachtnemer zijn kwaliteitssysteem ook daadwerkelijk toepast.

Voordelen voor Systeemgerichte Contractbeheersing

Relatics biedt de volgende voordelen bij het toepassen voor Systeemgerichte Contractbeheersing:

Informatie beheren omtrent alle uit te voeren systeem-, proces- en producttoetsen. Dus inclusief toets-vragen en toets-antwoorden, te toetsen aspecten en de koppeling naar risico’s uit het risicodossier.

Vastleggen van relevante data die voortkomt uit het toetsproces, zoals bevindingen, eventuele tekortkomingen en consequenties voor het risicodossier.

Grip houden door het opstellen, monitoren en actualiseren van het toetsplan (toetscoördinatie).

Genereren van kwalitatieve rapportages zoals toetsverslagen.

Persoonlijke dashboards specifiek afgestemd op bijvoorbeeld de toetscoördinator, leadauditors of contractmanager.

Deze oplossing kan uiteraard naadloos worden geïntegreerd met een Systems Engineering toepassing in Relatics, waardoor u grip heeft op het volledige project, van eerste klanteis tot aan de oplevering. Op die manier gaat er geen informatie verloren en blijft uw data volledig traceerbaar.

Demonstratie van Systeemgerichte Contractbeheersing applicatie 

Relatics is een web-based platform waarmee projecten een Contract Management toepassing volledig naar behoefte kunnen inrichten om informatie te organiseren.

Een demonstratie is op verzoek beschikbaar. Vraag direct een demo aan of neem contact op via +31 180 413 047 of info@relatics.com.

Meer informatie over Systeemgerichte Contractbeheersing

Grip op complexiteit en dynamiek bij project Oosterweelverbinding

Met een nieuwe Scheldetunnel en tunnels onder het Albertkanaal maakt de Oosterweelverbinding de ring van Antwerpen (R1) rond. Namens de Vlaamse regering leidt de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv (BAM nv) de voorbereiding, ontwerp en uitvoering van dit project. Dit is een flinke uitdaging. Niet alleen vanwege de afstemming op de bestaande infrastructuur en andere projecten.…

Read More

SCB en VISI bij Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland werkt al enkele jaren met Relatics, in eerste instantie alleen voor de systeemeisenspecificatie. Vanaf 2014 is begonnen om ook de SCB-methodiek van de provincie met behulp van Relatics toe te passen, eerst op één specifiek gebiedscontract en later op meerdere projecten. Daarnaast wordt sinds 2016 de open standaard en applicatie VISI toegepast bij…

Read More

SCB-proces bij ingenieursbureau Iv-Infra

Ingenieursbureau Iv-Infra ondersteunt voornamelijk opdrachtgevers bij geïntegreerde contracten en Systeemgerichte Contract Beheersing. Inmiddels al zeker tien jaar gebruiken zij Relatics ter ondersteuning van hun processen. Bij elk project wordt bewust de afweging gemaakt op welk gebied de standaard werkwijze wordt gekozen en waar men (bewust) kiest om hiervan af te wijken. Presentatie Het volledige SCB-proces…

Read More

Kennissessie Systeemgerichte Contract Beheersing 2017

Speciaal voor de (publieke) opdrachtgevers en ingenieursbureaus die met Relatics werken is er op 28 september een kennissessie georganiseerd over Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). In een informele setting was er gelegenheid om onderling ervaringen en kennis uit te wisselen en zijn er door diverse partijen verschillende toepassingen gedemonstreerd.  Presentatie Sfeerimpressie Meer informatie? Indien u meer…

Read More

Informatievoorziening aan opdrachtgever altijd up-to-date

Hoogveen komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor en natuurgebied de Peel is er daar één van. Met het project LIFE+ Groote Peel wil de Provincie Noord-Brabant het hoogveen in de Groote Peel herstellen. Een stabiel waterpeil is daarbij onmisbaar. Om de waterhuishouding in het natuurgebied te verbeteren, voorziet een aannemer de…

Read More

Relatics ondersteunt effectieve samenwerking bij project Buitenring Parkstad Limburg

De Buitenring Parkstad Limburg (BPL) heeft een duidelijk doel: zorgen dat de bereikbaarheid van én binnen de regio Parkstad sterk verbetert. Daarom realiseert Aannemerscombinatie BPL (Boskalis, Rasenberg en Besix)

Read More

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Relatics is een web-based tool die wordt gebruikt voor Systeemgerichte Contractbeheersing bij complexe bouw- en infrastructuurprojecten. Bij deze projecten passen opdrachtgevers steeds vaker moderne (integrale) contractvormen toe, waardoor de rol van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verandert. De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer daarbij passende verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kwaliteit van het te leveren product,…

Read More

Maatwerk in informatiebehoefte met BIM- en GIS-integratie

Hoe voorkom je dat projectinformatie dubbel of juist niet wordt opgeslagen? Relatics kan voor een groot deel van het informatievraagstuk in projecten een oplossing bieden. Maar met alleen Relatics ben je er binnen een groot integraal project vaak niet, stelt Maarten Visser van ingenieursbureau Witteveen+Bos. “Bijvoorbeeld als er per project verschillende applicaties in gebruik zijn…

Read More

De toepassing van Relatics bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is de verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. In 2014 – 2015 heeft de aanbesteding van dit project plaatsgevonden. Daarbij is gebruik gemaakt van Relatics tijdens zowel de vraagspecificatie als de formele communicatie met gegadigden tijdens de dialoogfase. Presentatie Over de schrijver Joost Joustra is sinds medio 2013…

Read More

Ervaringen met CMDB/OTL/COINS

In deze presentatie worden de ervaringen die VolkerInfra heeft opgedaan op 3 verschillende projecten met betrekking tot het CMDB en de OTL met u gedeeld. Er zal dieper worden ingegaan op de zoektocht naar wat CMDB is, wat u er zelf mee kunt doen, wat de vraag van de opdrachtgever is en hoe de OTL…

Read More