Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Relatics is een web-based tool die wordt gebruikt voor Systeemgerichte Contractbeheersing bij complexe bouw- en infrastructuurprojecten. Bij deze projecten passen opdrachtgevers steeds vaker moderne (integrale) contractvormen toe, waardoor de rol van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verandert. De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer daarbij passende verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kwaliteit van het te leveren product, middels zijn eigen kwaliteitssysteem. Het is aan de opdrachtnemer om aan te tonen dat aan de eisen van de opdrachtgever wordt voldaan.
Om als opdrachtgever grip te houden op het proces en de kwaliteit wordt Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) toegepast om (risico-gestuurd) te toetsen of de opdrachtnemer zijn kwaliteitssysteem ook daadwerkelijk toepast.

Voordelen voor Systeemgerichte Contractbeheersing

Relatics biedt de volgende voordelen bij het toepassen voor Systeemgerichte Contractbeheersing:

Informatie beheren omtrent alle uit te voeren systeem-, proces- en producttoetsen. Dus inclusief toets-vragen en toets-antwoorden, te toetsen aspecten en de koppeling naar risico’s uit het risicodossier.

Vastleggen van relevante data die voortkomt uit het toetsproces, zoals bevindingen, eventuele tekortkomingen en consequenties voor het risicodossier.

Grip houden door het opstellen, monitoren en actualiseren van het toetsplan (toetscoördinatie).

Genereren van kwalitatieve rapportages zoals toetsverslagen.

Persoonlijke dashboards specifiek afgestemd op bijvoorbeeld de toetscoördinator, leadauditors of contractmanager.

Deze oplossing kan uiteraard naadloos worden geïntegreerd met een Systems Engineering toepassing in Relatics, waardoor u grip heeft op het volledige project, van eerste klanteis tot aan de oplevering. Op die manier gaat er geen informatie verloren en blijft uw data volledig traceerbaar.

Demonstratie van Systeemgerichte Contractbeheersing applicatie 

Relatics is een web-based platform waarmee projecten een Contract Management toepassing volledig naar behoefte kunnen inrichten om informatie te organiseren.

Een demonstratie is op verzoek beschikbaar. Vraag direct een demo aan of neem contact op via +31 180 413 047 of info@relatics.com.

Meer informatie over Systeemgerichte Contractbeheersing

Projectbeheersing Noord/Zuidlijn met Relatics door ON en OG

In deze presentatie wordt er een beeld geschetst hoe de opdrachtgever en de opdrachtnemer Relatics inzetten als projectbeheersingstool bij dit complexe en prestigieuze project. Denk hierbij aan eisenbeheer, verificatiestructuur, scenario’s, Audits, Safety Case en Management Monitor. Presentatie Over de schrijver Adriaan den Hartogh is sinds 2012 werkzaam bij Arcadis Nederland op het gebied van Urban…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het begin keuzes gemaakt en tijdens de presentatie wordt ingegaan op de ervaringen van Rijkwaterstaat omtrent dit onderwerp. Presentatie Over de schrijver Willem van de Wetering is…

Read More

Relatics effectief toepassen door BIM en GIS Integratie

Bij het uitvoeren van informatiemanagement op een project dient als eerste naar het projectproces en de daaruit volgende informatiebehoefte te worden gekeken. Hieruit blijkt vaak dat Relatics niet het enige systeem is waarin informatie wordt vastgelegd. Toch wilt u de informatie maar één keer op één plaats vastleggen. In deze presentatie zal aan de hand…

Read More

Nieuwe Gotthard spoortunnel gebouwd met Zwitserse precisie

De langste spoorwegtunnel ter wereld (57 km) dwars door het Gotthardmassief in Zwitserland moet de reis van Zürich naar Milaan een uur korter maken. Na de opening volgend jaar is de trein hiermee een aantrekkelijk alternatief voor de auto en het vliegtuig. De bouwcombinatie* ARGE Fahrbahn Transtec Gotthard (AFTTG) ontwerpt en installeert het ballastloos spoortraject…

Read More

Wij waarderen de mogelijkheid om de software aan te passen gedurende een project

“Relatics is zeer makkelijk te gebruiken, flexibel en schaalbaar. Wij hechten zeer veel waarde aan de mogelijkheid om de software aan te passen gedurende een project om zo tegemoet te komen aan de veranderende behoeften. 

Read More