De integratie van GIS en Relatics bij Combinatie Herepoort

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg van de stad Groningen uitvoert. Hierin werken twee Duitse en vier noordelijke bedrijven samen. Het project draait om het vernieuwen en uitbreiden van 12 kilometer rijksweg, met de bijbehorende aanpassingen aan het onderliggend wegennet erbij. Hoogtepunten zijn het stoplichtvrij maken van het Julianaplein en het aanleggen van een verdiepte ligging met een park op het dak.

Presentatie

De kaart als extra Building Block

door Coenraad Roerig en Folkert Metselaar

In de grote infraprojecten is het gebruik van Relatics inmiddels volledig ingeburgerd. Naast Relatics hebben de meeste projecten hun documentbeheer geregeld met een Document Management Systeem. De laatste aanvulling op die twee systemen is het gebruik van GIS. Met behulp van GIS kunnen grote hoeveelheden onderzoeken, documenten en objecten overzichtelijk worden weergegeven op een kaart.

Bij Combinatie Herepoort hebben we de potentie van GIS maximaal benut door Relatics, het DMS én GIS te combineren in één scherm. In aanvulling op de standaard bomen en tabellen in Relatics, zijn we nu in staat ook kaarten toe te voegen. De kaart wordt dus gebruikt als extra ‘Building Block’. Met de kaart geven we de projectmedewerkers letterlijk en figuurlijk een beter beeld van het project.

Bij het integreren van drie informatiesystemen loop je tegen technische en organisatorische uitdagingen aan. Deze presentatie geeft weer hoe we met die uitdagingen om zijn gegaan en wat we ervan hebben geleerd. Op technisch vlak hebben we geleerd dat betrouwbaarheid en performance essentieel zijn voor het vertrouwen van de gebruiker. Op organisatorisch vlak hebben we geleerd dat eenvoud en begrijpelijkheid – zeker in de turbulente wereld van de grote projecten – de enige manier zijn om te zorgen dat iets wordt gebruikt.