De integratie van GIS en Relatics bij Combinatie Herepoort

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg van de stad Groningen uitvoert. Hierin werken twee Duitse en vier noordelijke bedrijven samen. Het project draait om het vernieuwen en uitbreiden van 12 kilometer rijksweg, met de bijbehorende aanpassingen aan het onderliggend wegennet erbij. Hoogtepunten zijn het stoplichtvrij maken van het Julianaplein en het aanleggen van een verdiepte ligging met een park op het dak.

Presentaties


De kaart als extra Building Block

door Coenraad Roerig en Folkert Metselaar

In de grote infraprojecten is het gebruik van Relatics inmiddels volledig ingeburgerd. Naast Relatics hebben de meeste projecten hun documentbeheer geregeld met een Document Management Systeem. De laatste aanvulling op die twee systemen is het gebruik van GIS. Met behulp van GIS kunnen grote hoeveelheden onderzoeken, documenten en objecten overzichtelijk worden weergegeven op een kaart.

Bij Combinatie Herepoort hebben we de potentie van GIS maximaal benut door Relatics, het DMS én GIS te combineren in één scherm. In aanvulling op de standaard bomen en tabellen in Relatics, zijn we nu in staat ook kaarten toe te voegen. De kaart wordt dus gebruikt als extra ‘Building Block’. Met de kaart geven we de projectmedewerkers letterlijk en figuurlijk een beter beeld van het project.

Bij het integreren van drie informatiesystemen loop je tegen technische en organisatorische uitdagingen aan. Deze presentatie geeft weer hoe we met die uitdagingen om zijn gegaan en wat we ervan hebben geleerd. Op technisch vlak hebben we geleerd dat betrouwbaarheid en performance essentieel zijn voor het vertrouwen van de gebruiker. Op organisatorisch vlak hebben we geleerd dat eenvoud en begrijpelijkheid – zeker in de turbulente wereld van de grote projecten – de enige manier zijn om te zorgen dat iets wordt gebruikt.

Gerelateerde artikelen

Risicomanagement en Relatics bij Mobilis

Mobilis maakt al jaren gebruik van Relatics en past op alle projecten een Relatics-omgeving met de naam Mobilizer toe als projectbeheerstool. Mobilizer is ontwikkeld om de steeds groter wordende hoeveelheid…

Read More

Risicomanagement door Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta past Risicomanagement toe bij al haar projecten. Voor elke project wordt een risicodossier opgesteld en maandelijks geactualiseerd. Relatics wordt gebruikt om de dossiers leesbaar en eenvoudig…

Read More

Risico Management

Wanneer u Relatics configureert voor risico management kunt u met behulp van Relatics een centrale risicobibliotheek opzetten. Controlemetingen die worden uitgevoerd, hebben als doel risico’s te verminderen wanneer ze zich…

Read More

Ervaringen met CMDB/OTL/COINS

In deze presentatie worden de ervaringen die VolkerInfra heeft opgedaan op 3 verschillende projecten met betrekking tot het CMDB en de OTL met u gedeeld. Er zal dieper worden ingegaan…

Read More

Informatievoorziening met BIM als basis voor assetmanagement

De Provincie Gelderland heeft sinds 2011 belangrijke stappen gezet om de areaalgegevens van de beheerobjecten rondom de provinciale wegen op orde te krijgen en te houden. Met behulp van BIM-standaarden…

Read More

Relatics in de uitvoeringsfase; een optimaal proces door het gebruik van mobile en Relatics

Roelofs maakt in de ontwerpfase al geruime tijd gebruik van Relatics. Door een slimme combinatie te maken met Mobile wordt dit nu ook doorgetrokken naar de uitvoering. Met behulp van een…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het…

Read More