De toepassing van Relatics bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is de verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. In 2014 - 2015 heeft de aanbesteding van dit project plaatsgevonden. Daarbij is gebruik gemaakt van Relatics tijdens zowel de vraagspecificatie als de formele communicatie met gegadigden tijdens de dialoogfase.

Presentatie


Over de schrijver

Joost Joustra is sinds medio 2013 manager Techniek en Uitvoering bij de Projectorganisatie Rotterdamsebaan. In deze functie was hij in de voorbereiding, aanbesteding en realisatiefase verantwoordelijk voor de technische aspecten van het project.

Frank Haring is sinds medio 2013 projectleider Civiel bij de Projectorganisatie Rotterdamsebaan. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de boortunnel en de verdiepte ligging van de tunnel.

Artikelen over Systems Engineering

Onze informatie wordt nu centraal beheerd en is vanaf iedere locatie toegankelijk

ARCADIS is een toonaangevende en wereldwijd actieve kennisgedreven onderneming. Wij leveren design-, advies- en ingenieursdiensten aan bedrijven in binnen- en buitenland op de gebieden van Gebouwen, Milieu & Ruimte, Mobiliteit en Water. Informatie centraal beheerd “Het voordeel van Relatics is dat onze informatie nu centraal wordt opgeslagen, beheerd en vanaf iedere locatie inzichtelijk is. Medewerkers…

Read More

Wij gebruiken Relatics voor verschillende grote infrastructurele projecten

Wij zetten Relatics in voor een grote verscheidenheid aan grote infrastructurele projecten.

Read More