Disclaimer

 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.
 2. Relatics draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Relatics niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
 3. Relatics staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.
 4. Relatics is niet aansprakelijkheid voor schade:
  1. Toegebracht door de website;
  2. Voortvloeiend uit het gebruik van de website;
  3. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
  4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
  5. Ook is Relatics gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
 5. Relatics behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
 6. Relatics behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Relatics niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
 7. Relatics is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 8. Relatics behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
 9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.
 10. De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Neem contact op

Vul ons formulier in en een van de Relatics medewerkers neemt zo snel mogelijk contact met u op. Liever telefonisch contact? Bel ons dan op +31 (0) 180 413 047.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Dit is het websiteadres van uw Relatics omgeving, zichtbaar in de adresbalk van uw browser. Deze eindigt meestal op ".relaticsonline.com"

Neem contact op

Vul ons formulier in en een van de Relatics medewerkers neemt zo snel mogelijk contact met u op. Liever telefonisch contact? Bel ons dan op +31 (0) 180 413 047.