Features

Relatics is een cloudplatform voor het beheer van alle informatie bij grote engineering-to-order-projecten. Het is specifiek ontworpen voor projecten die werken volgens de principes van Systems Engineering waarbij de eisen van de klant het uitgangspunt vormen. Relatics biedt een totaaloplossing voor de ondersteuning van Systems Engineering. Het biedt niet alleen Requirements Management, maar ook andere applicaties die een rol spelen tijdens de levenscyclus van projecten, zoals: Risico Management en Verification & Validation.

Architectuur

In de hiernaast weergeven diagram wordt de Relatics-architectuur met een aantal belangrijke functies weergegeven. Een aantal daarvan worden hier beschreven. Basisfuncties zoals gebruikersbeheer, rapportage, webservices, importeren, geschiedenis of baselines werken op de gebruikelijke wijze en kunnen op verzoek worden gedemonstreerd.

Semantisch Informatiemodel

Relatics hanteert een semantische databasestructuur voor de opslag van data en metadata. Deze semantische structuur geeft Relatics de benodigde flexibiliteit om bij aanvang van een project het gewenste informatiemodel voor Systems Engineering te kunnen bieden. Maar wat misschien nog belangrijker is, het ondersteunt ook toekomstige wijzigingen ten gevolgen van voortschrijdend inzicht bij de implementatie van Systems Engineering. Door de semantische informatieopslag is Relatics ongevoelig voor wijzigingen in het informatiemodel en kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder de databasestructuur te coderen of te programmeren.

Omgeving en Workspaces

Relatics bestaat uit één omgeving en meerdere werkruimten. In de omgeving vindt het beheer van de gebruikers en de toegang tot de verschillende werkruimten plaats. Een werkruimte komt meestal overeen met een project, contentbibliotheek of referentiebibliotheek, maar de precieze afbakening wordt bepaald door de klant. Elke werkruimte beschikt over zijn eigen gebruikersbeheer, informatiemodel en gebruikersinterface.

  • Projecten hebben specifieke informatiebehoeften, dus ze moeten in structuur kunnen differentiëren.
  • Tijdens gebruik zullen voortschrijdende inzichten ontstaan. Dit moet worden toegepast op nieuwe projecten zonder inmenging in lopende of voltooide projecten.
  • Bibliotheken en projecten moeten worden beheerd binnen een gemeenschappelijk platform (dat wil zeggen omgeving).
  • Gebruikersbeheer moet flexibel zijn. Niet alleen de gebruikerstoegang, maar ook de definitie van de gebruikersrollen binnen projecten kan verschillen.
  • Informatie is gescheiden in werkruimten waardoor het risico wordt verkleind dat gegevens worden gewijzigd door de verkeerde gebruikersgroep.

Gebruikersinterface

Onze gebruikersinterface is webgebaseerd en daarom altijd en overal toegankelijk. Hij is zeer logisch en gebruiksvriendelijk. Tabelfilters, een faceted search-functie, boomstructuren voor breakdown-structuren en aangepaste weergaven zorgen ervoor dat de relevante informatie vrijwel altijd onmiddellijk gevonden kan worden. Met name onze ‘context portal’ functie maakt het mogelijk om talloze doorsneden van de opgeslagen informatie te maken. Deze kunnen een overzicht zijn voor operationeel gebruik, een dashboard dat gepersonaliseerde informatie van gebruikers weergeeft (zoals meldingen over wijzigingen, herinneringen of andere statistieken omtrent de projectvoortgang) of een leveranciersportaal voor externe partners.

De interface is heel duidelijk en ondubbelzinnig. De diversiteit aan vormen van informatie die wij ondersteunen met ons semantisch model wordt op dezelfde uniforme manier gepresenteerd (net als bij een spreadsheet). Deze voorspelbaarheid draagt ​​in grote mate bij aan de acceptatie en het begrip van de tool en de processen.

Onze interface biedt een state-of-the-art en zeer flexibele look en feel en voldoet aan de manier van gebruikersinteractie van de toekomst. De ‘theming’ functie maakt het mogelijk om de interface een volledig unieke bedrijfsspecifieke identiteit te geven.

Onze unieke manier om informatie te presenteren, zal zeker een positief effect hebben bij de aanpassing van de tool. Onze interface is ook niet specifiek afgestemd op de Systems Engineer van het project, maar is duidelijk en logisch voor alle betrokken projectmedewerkers. Dit verhoogt de mate van acceptatie en de kans op een succesvolle implementatie van Systems Engineering.

Referencing en Appending

De functies ‘referencing en appending’ maken deel uit van het Relatics-concept ‘distributed integration’. De essentie van dit concept is dat we geloven in eenduidigheid, integratie en hergebruik zonder de noodzaak van centralisatie. Centralisatie wordt vaak gezien als de meest voor de hand liggende oplossing, maar dit heeft grote nadelen voor de flexibiliteit. En deze flexibiliteit is een voorwaarde voor het beheer van informatie over projecten.

Met behulp van referencing kan informatie in meerdere werkruimten worden gedeeld zonder de informatie te dupliceren. Professionals kunnen informatie in projectwerkruimten koppelen aan informatie in andere (referentie-) werkruimten. Dit is vooral interessant voor het creëren van bibliotheken met generieke eisen, classificaties of documenten om deze bibliotheken dan weer bij projecten te kunnen gebruiken.

Met behulp van appending kan informatie uit andere werkruimten worden geïntegreerd en indien gewenst worden aangepast. Deze werkruimten kunnen andere projecten zijn, maar zijn meestal kennisbibliotheken met best practices die op projectniveau opnieuw kunnen worden hergebruikt. Het vastleggen van normen en het hergebruik ervan bij projecten bespaart tijd en verhoogt de kwaliteit van projecten.