Relatics is een private cloud-based multi-user applicatie die professionals voorziet in alle projectinformatie en volledig inzicht geeft in uw bouwproject. Onze veilige hosting service garandeert de integriteit van gegevens en biedt een beveiligde toegang voor alle belanghebbenden gedurende de hele looptijd van uw project. U houdt de controle over uw project, waar en wanneer u maar wil. Enige wat u nodig heeft, is een webbrowser.

Voor en door Engineers

Ten opzichte van andere branches loopt de bouwsector structureel achter qua automatiseringsgraad en worden projectgegevens voornamelijk bijgehouden in spreadsheets. Relatics is ontwikkeld met het vertrekpunt alle aspecten van bouwprojecten te willen doorgronden. Samen met onze klanten zijn we voortdurend aan het kijken welke punten kenmerkend zijn voor de manier van werken binnen projectteams en wat de verschillen zijn met andere branches. Dit maakt Relatics baanbrekend binnen de bouwsector en tilt het hele IT-landschap binnen bouwprojecten naar een hoger niveau.

Alle verbanden direct toegankelijk

Projectcomplexiteit gaat niet zozeer over de duizenden bouwobjecten, eisen of risico’s. Het gaat om de talloze verbanden tússen deze elementen. Standaard werden deze verbanden nooit expliciet vastgelegd of beheerd. Mensen moesten informatie extraheren uit documenten om daarna voor zichzelf na te gaan hoe al deze informatie samenhangt. Het kost projectmedewerkers heel wat hoofdbrekens om telkens weer een mentaal model te (re)construeren inclusief alle verbanden. Als kernfunctie biedt Relatics een semantische engine waarmee expliciete relaties op een betekenisvolle manier worden vastgelegd en beheerd. Daarmee bent u af van de tijdrovende pogingen om te begrijpen hoe alles samenhangt; met slechts één klik in Relatics heeft u volledig inzicht in de context van een bouwobject en de samenhang met risico’s.

Integratie van verspreide informatie

Met Relatics beschikken projectleden over één en dezelfde omgeving waar álle projectinformatie wordt ontsloten en volledig is geïntegreerd. Informatie kan binnen Relatics zelf worden beheerd (voorheen voormalige spreadsheets) en eenvoudig worden verrijkt met informatie van buiten Relatics (bijvoorbeeld CAD, DMS, Planningsoftware). Doordat alle informatie opgehangen is aan één gemeenschappelijk model, of beter gezegd aan een netwerk van betekenisvolle relaties, wordt de informatie veel beter benut. Een wijziging is niet langer een geïsoleerde verandering, maar u overziet onmiddellijk de impact ervan voor uw project als geheel.

Alle features die professionals nodig hebben!

 • Automatisch genereren van rapportages in eigen (huis)stijl, gebaseerd op actuele data
 • Veelal ingezet voor vraagspecificaties, verificatierapportages en risicomatrices

 • Naadloze aansluiting met Autocad, SharePoint, Primavera etc. via webservices
 • Uniforme weergave in Relatics van gegevens die wordt beheerd buiten Relatics

 • Volg alle wijzigingen; wat is wanneer aangepast en door wie?
 • Maak op verschillende momenten een ‘snapshot’ van uw gegevens, en analyseer hoe twee van zulke snapshot verschillen

 • Monitor de projectstatus – bijvoorbeeld workload activiteiten, top-10 risico’s
 • Genereer grafieken vanuit Relatics of integreer met MS Power BI

 • Een centrale bibliotheek van objecten, risico’s, of eisen die direct kan worden ingezet op uw project. Kwaliteitsverbetering en tijdswinst door hergebruik van kennis.

 • Laat iemand van buiten uw organisatie (opdrachtgever, leverancier) mee te kijken
 • Bepaal per user wat kan en mag
 • Context portals met views die helemaal afgestemd zijn op specifieke gebruikersgroepen

 • Rijke datastructuur zodat het beheer van relevante informatie uit spreadsheets en onnodig zware applicaties kan worden overgebracht in Relatics
 • Datatypes voor de garantie van data integriteit 
 • Automatische berekeningen voor bijvoorbeeld risicoscores en betalingen

 • Geavanceerde model selector waarmee het antwoord wordt gezocht op elke vraag
 • Mogelijkheid tot aanpassen overzichten om antwoord te vinden op ad-hoc vragen

 • Met één druk op de knop grote hoeveelheden data foutloos ingevoerd in Relatics
 • XML-gebaseerd applicatie-onafhankelijke bestandsformaat voor opslag of data-uitwisseling