INCOSE 25 jaar in Nederland

Op 23 september 2021 viert de Nederlandse afdeling van de International Council on Systems Engineering (INCOSE), haar 25-jarig jubileum. Het werd in stijl gevierd met een succesvolle en goed bezochte conferentie, waarin werd stilgestaan bij de successen en nieuwe inzichten van de afgelopen jaren, de laatste stand van zaken en de doelen die INCOSE Nederland, Jong INCOSE Nederland en INCOSE International zich hebben gesteld voor de komende vijftien jaar.

INCOSE

Systems Engineering (SE) is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers (SE-ers) worden vaak ingezet bij het ontwerpen van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto’s, software, defensiecomponenten en infrastructuur. Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied kent en bruikbaar is voor allerlei systemen – ook complexe processen en organisaties – was ooit de aanleiding om INCOSE op te richten. INCOSE Nederland is onderdeel van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden.

Ter ondersteuning van Systems Engineering wil INCOSE Nederland de samenwerking bevorderen door kennis te verspreiden en te delen. Als leverancier van dé Model Based Systems Engineering software om bouw- en infrastructuurprojecten te ondersteunen, draagt Relatics INCOSE een warm hart toe. Net als vijf jaar geleden was Relatics aanwezig als Gold Sponsor van de conferentie.