Informatievoorziening met BIM als basis voor assetmanagement

De Provincie Gelderland heeft sinds 2011 belangrijke stappen gezet om de areaalgegevens van de beheerobjecten rondom de provinciale wegen op orde te krijgen en te houden. Met behulp van BIM-standaarden en tools wordt in een aantal projecten nu ook de informatieuitwisseling met de aannemer gestandaardiseerd. Gelderland werkt aan een integraal beheersysteem en is bezig een eigen ‘objecttypebibliotheek’ (OTL) te ontwikkelen. Hierbij wordt ook gekeken naar de aansluiting op de CB-NL. Niels laat zien hoe deze ontwikkelingen op elkaar aansluiten en welke rol Relatics daar binnen speelt.

Presentatie


Over de schrijver

Niels Reyngoud is sinds 2010 werkzaam bij de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen van provincie Gelderland als informatieadviseur. Hij heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd op het gebied van BIM en is constant op zoek naar manieren om de informatievoorziening rondom assetmanagement verder te stroomlijnen, daarbij gebruik makende van standaarden zoals IMBOR, IMGEO, COINS en CB-NL.

Artikelen over Asset Management

Pionieren met informatiemanagement door de Provincie Gelderland

De drukke provinciale weg N348 splitst het Gelderse dorp Dieren in tweeën. De bouw van Traverse Dieren brengt beide dorpshelften weer bij elkaar. Een nieuwe tunnelbak vermindert de overlast en verbetert de doorstroming van het dagelijkse verkeer. Bovendien voorziet het project in een nieuw en veilig stationsgebied. Binnen dit project is het aan Informatiemanager Niels…

Read More

Informatievoorziening met BIM als basis voor assetmanagement

De Provincie Gelderland heeft sinds 2011 belangrijke stappen gezet om de areaalgegevens van de beheerobjecten rondom de provinciale wegen op orde te krijgen en te houden. Met behulp van BIM-standaarden en tools wordt in een aantal projecten nu ook de informatieuitwisseling met de aannemer gestandaardiseerd. Gelderland werkt aan een integraal beheersysteem en is bezig een…

Read More

Geld besparen en de beste ontwerpkeuzes maken met Value Engineering

Het maken van goede trade-offs en slimme ontwerpkeuzes is één, maar ervoor zorgen dat de ideeën van alle stakeholders erin betrokken worden is een tweede. Als daar bovenop ook nog behoefte ontstaat aan kostenbesparing of kwaliteitsverbetering is een echt slim proces nodig. Dat is Value Engineering. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals de A27 Ring…

Read More