Relatics Klantendag 2016 een regelrecht succes!

De Relatics Klantendag was met meer dan 350 bezoekers zeer goed bezocht door zowel opdrachtnemers, opdrachtgevers als ingenieursbureaus. De sessies van de diverse inspirerende gastsprekers uit onze klantenkring en het verrassende optreden van Ali B werden erg goed gewaardeerd. Daarnaast was er als afsluiting de presentatie van nieuwe features van onze software. Het synchroniseren van templates was hierbij het hoogtepunt. Een toelichting van deze feature en andere nieuwe mogelijkheden kunt u terugvinden op de pagina Rolling Updates op onze website.

Sfeerimpressie

Onderstaande foto’s geven u een sfeerimpressie van de Relatics Klantendag 2016. Meer foto's kunt u vinden op de volgende pagina.

Presentaties


Structuur en chaos

Prof.dr.ir. Hans Wamelink - TU Delft Faculteit Bouwkunde

Een onderlinge vergelijking van de werkwijze van ontwerpers leert ons dat er veel ‘wegen naar Rome leiden’. Het is interessant om deze verschillen nader onder de loep te nemen. Structuur en chaos zijn daarbij de kernbegrippen. Bestaat er zoiets als een ‘gestructureerde chaos’ of ‘chaotische structuur’?


Grip™ op flexibiliteit

Willem van de Wetering - Rijkswaterstaat

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het begin keuzes gemaakt en tijdens de presentatie is er ingegaan op de ervaringen van Rijkswaterstaat omtrent  dit onderwerp.


Geld besparen en de beste ontwerpkeuzes maken met Value Engineering

Theo Heida - Procap

Het maken van goede trade-offs en slimme ontwerpkeuzes is één, maar ervoor zorgen dat de ideeën van alle stakeholders erin betrokken worden is een tweede. Als daar bovenop ook nog behoefte ontstaat aan kostenbesparing of kwaliteitsverbetering is een echt slim proces nodig. Dat is Value Engineering. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals de A27 Ring Utrecht, Sluis Eefde en de N65 Vught - Helvoirt, neemt Theo Heida u mee in dit creatieve proces en de rol die Relatics hierin heeft gespeeld.


Relatics in de uitvoeringsfase; een optimaal proces door het gebruik van mobile en Relatics

Rob Hendriks - Roelofs Groep

Roelofs maakt in de ontwerpfase al geruime tijd gebruik van Relatics. Door een slimme combinatie te maken met Mobile wordt dit nu ook doorgetrokken naar de uitvoering. Met  behulp van een tablet kan de uitvoerder informatie, zoals keuringen en afwijkingen, direct in Relatics vastleggen. Dit werkt gebruiksvriendelijk, snel en uiterst doeltreffend!


Projectbeheersing Noord/Zuidlijn met Relatics door ON en OG

Cees van Leeuwen & Adriaan den Hartogh - Noord/Zuidlijn

In deze presentatie wordt er een beeld geschetst hoe de opdrachtgever en de opdrachtnemer Relatics inzetten als projectbeheersingstool bij dit complexe en prestigieuze project. Denk hierbij aan eisenbeheer, verificatiestructuur, scenario’s, Audits, Safety Case en Management Monitor.


Ervaringen met CMDB/OTL/COINS

Tim van Leeuwen & Freek Moerman - VolkerInfra

In deze presentatie worden de ervaringen die VolkerInfra heeft opgedaan op 3 verschillende projecten met betrekking tot het CMDB en de OTL met u gedeeld. Er zal dieper worden ingegaan op de zoektocht naar wat CMDB is, wat u er zelf mee kunt doen, wat de vraag van de opdrachtgever is en hoe de OTL wordt gebruikt.


Relatics effectief toepassen door BIM en GIS Integratie

Maarten Visser - Witteveen+Bos

Bij het uitvoeren van informatiemanagement op een project dient als eerste naar het projectproces en de daaruit volgende informatiebehoefte te worden gekeken. Hieruit blijkt vaak dat Relatics niet het enige systeem is waarin informatie wordt vastgelegd. Toch wilt u de informatie maar één keer op één plaats vastleggen. In deze presentatie zal aan de hand van enkele voorbeelden worden getoond hoe Relatics met behulp van BIM en GIS effectief kan worden ingezet.


Informatievoorziening met BIM als basis voor assetmanagement

Niels Reyngoud - Provincie Gelderland

Provincie Gelderland heeft sinds 2011 belangrijke stappen gezet om de areaalgegevens van de beheerobjecten rondom de provinciale wegen op orde te krijgen en te houden. Met behulp van BIM-standaarden en tools wordt in een aantal projecten nu ook de informatieuitwisseling met de aannemer gestandaardiseerd. Gelderland werkt aan een integraal beheersysteem en is bezig een eigen ‘objecttypebibliotheek’ (OTL) te ontwikkelen. Hierbij wordt ook gekeken naar de aansluiting op de CB-NL. Niels laat zien hoe deze ontwikkelingen op elkaar aansluiten en welke rol Relatics daar binnen speelt.


World Solar Challenge door Solar Team Twente

Stan Kaal - Solar Team Twente

Solar Team Twente nam in oktober 2015 deel aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Relatics speelde een belangrijke rol in de dagelijkse manier van werken binnen het team. Er wordt verteld over de ervaringen, de race en de connectie tussen Relatics en Solar Team Twente.


De toepassing van Relatics bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan

Joost Joustra & Frank Haring - Gemeente Den Haag

De Rotterdamsebaan is de verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. In 2014 - 2015 heeft de aanbesteding van dit project plaatsgevonden. Daarbij is gebruik gemaakt van Relatics tijdens zowel de vraagspecificatie als de formele communicatie met gegadigden tijdens de dialoogfase.

Partners

De volgende partners waren met een stand aanwezig zijn om u te informeren over hun diensten rondom Relatics.