Maatwerk in informatiebehoefte met BIM- en GIS-integratie

Hoe voorkom je dat projectinformatie dubbel of juist niet wordt opgeslagen? Relatics kan voor een groot deel van het informatievraagstuk in projecten een oplossing bieden. Maar met alleen Relatics ben je er binnen een groot integraal project vaak niet, stelt Maarten Visser van ingenieursbureau Witteveen+Bos. “Bijvoorbeeld als er per project verschillende applicaties in gebruik zijn die dezelfde informatie gebruiken. In die gevallen is het voor een succesvol projectverloop praktisch om informatie één keer centraal op te slaan in het daarvoor meest geschikte systeem. Om aan deze specifieke informatiewensen tijdens projecten tegemoet te komen, integreren wij onder andere GIS en BIM in Relatics.”

Aanpassingen per project

Witteveen+Bos gebruikt Relatics sinds 2011 voor de ondersteuning van systems engineering. Het zwaartepunt ligt daarbij aan de voorkant van het proces, bijvoorbeeld bij het opstellen van vraagspecificaties. Visser: “Hoewel we een eigen template ontwikkeld hebben, zijn er per project aanpassingen of wordt er geëxperimenteerd met nieuwe functies. Een goed voorbeeld is het vastleggen van raakvlakken en objecten met Relatics en GIS.”

Meer inzicht leidt tot betere specificaties

externe interfacegisSystems engineering is zeer effectief om complexe processen beter te beheersen. Visser legt uit: “Je knipt het gehele systeem op in kleine objecten, waardoor veel raakvlakken ontstaan. De locatie van deze objecten en geografische raakvlakken proberen we te borgen met raakvlakeisen. Bij het gebruik van Relatics alleen is echter niet altijd meteen duidelijk wat de context van een object is en waar deze zich bevindt. GIS-informatie is dan een waardevolle aanvulling. Door de integratie van een GIS-viewer zijn objecten, raakvlakken en hun locaties bovendien volledig inzichtelijk. Een extra GIS-laag in de workflow zorgt dat gebruikers informatie ook kunnen bewerken of andere relevante gegevens kunnen toevoegen. Deze extra informatie geeft meer inzicht in de situatie, waardoor het projectteam betere specificaties kan opleveren.”

Metadata eenvoudig en betrouwbaar overnemen

Ook het beheer van werkpakketten en producten wordt bij Witteveen+Bos onder andere ondersteund door Relatics. Per product is de metadata, zoals productnaam, status en documentnummer vastgelegd. In het vervolgtraject moet deze data wel consistent zijn. Dit was echter niet vanzelfsprekend, geeft Visser aan. “Als iemand in de ontwerpfase een Autocad-tekening maakte, moest de metadata eerst handmatig worden ingevoerd. Die tussenstap is tijdrovend en foutgevoelig. Het is veel handiger om deze metadata voor tekeningen automatisch te synchroniseren met Relatics.” Witteveen+Bos ontwikkelde hiervoor een webservice. “Dat is veel praktischer omdat de gebruiker zelf bepaalt welke informatie uit Relatics automatisch wordt overgenomen. Deze oplossing voorkomt fouten en discrepantie in de metadata en is daarnaast zeer efficiënt voor ontwerpers die tegelijk aan meerdere projecten werken.”

160607_001HR_Luchtfoto Arnhem-Nijmegen

Data slim ontsluiten biedt klanten extra waarde

Een andere veelgebruikte toepassing van Relatics binnen Witteveen+Bos is het genereren van contractdocumenten. Visser zegt hierover: “Op bepaalde momenten moeten we contractinformatie, zoals eisen, functiebomen en ruimtebomen ook delen met klanten.
Omdat zij niet allemaal Relatics gebruiken, gebeurde dat in het verleden via een platte pdf.
Het nadeel is dat er bij die conversie veel waardevolle informatie niet inzichtelijk is. Dat wilden we anders.” Na onderzoek bood een externe interface de oplossing. Visser: “Via een website leveren we opdrachtgevers niet alleen data, maar ook het bijbehorende inzicht. Met de informatie uit de vraagspecificatie en de bindende documenten, kunnen ze het contract namelijk beter doorgronden. Verder verrijken we de gegevens met foto’s of 3D-koppelingen. Door net iets verder te kijken dan de gebruikelijke levering van contractdocumenten, bieden we klanten extra toegevoegde waarde. Het mooie is dat deze data toch al beschikbaar is en het voor ons dus vrijwel geen extra werk oplevert. Tegelijkertijd kan het voor de toekomstige opdrachtnemer erg veel werk schelen.”

Alle data op één plaats vastleggen

De gemene deler van de geschetste voorbeelden is volgens Visser dat ze allemaal uit de praktijk komen en inspelen op een duidelijke informatiebehoefte. “De keuze van het juiste systeem bij het juiste datatype is voor mij de kern van informatiemanagement. Om versnippering van data te voorkomen, leggen we alles op één plaats vast en maken we waar nodig koppelingen. Bottomline is er altijd een bepaalde behoefte aan maatwerk om in de informatiebehoefte van projecten te voorzien. En dat bieden we op deze manier.”

Over Maarten Visser

VISM9 (6)ZW

Maarten Visser is bij Witteveen+Bos werkzaam als bouw informatie manager. Vanuit deze functie acteert hij als projectleider, Systems Engineer of BIM adviseur in complexe multidisciplinaire projecten. Binnen Witteveen+Bos is hij betrokken bij diverse advies- en werkgroepen zoals de Taskforce Systems Engineering en de BIM adviesgroep en hiermee verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Relatics binnen Witteveen+Bos.