Model Based Systems Engineering essentieel voor grote projecten

In plaats van documenten te genereren om aan het einde van elke ontwikkelingsfase over status te rapporteren (zoals dat gaat bij de traditionele documentgeoriënteerde benadering), richt Model Based Systems Engineering (MBSE) zich op het werken met informatie-elementen binnen een zgn. single point of truth.

In de innovatieve MBSE-aanpak heeft een systems engineer, projectleider, raakvlakbeheerder, risicobeheerder, verificatie-uitvoerder of werkvoorbereider altijd en overal toegang tot de informatie en kan hij of zij gegevens invoeren, terugvinden en aanpassen. Gegevens hoeven niet dubbel vastgelegd, omdat een goede MBSE-tool het mogelijk maken om elk informatie-element te benaderen, op elk moment en vanaf elke plek.

Alle informatie-elementen worden vastgelegd in één consistent informatiesysteem inclusief tussenliggende verbindingen. Het is zo’n verbinding tussen twee elementen waarmee de aangedragen tooling zich onderscheidt van de bestaande document-gestuurde oplossingen. Vanwege de expliciet vastgelegde verbindingen is het mogelijk dat een wijziging in de gegevens automatisch overal zichtbaar wordt. Projectleden hebben dus meteen inzicht in de impact van een wijzing op het hele systeem of project en technische waarden, tabellen, visuele massabudgetten, aansluitschema’s, behoefteverificaties en simulaties zijn altijd up-to-date.

Als een organisatie eenmaal de omslag naar model-gedreven systems engineering heeft gemaakt, worden de voordelen al snel duidelijk en plukt men de vruchten van een echt cloud-gebaseerde oplossing waarmee alle informatie-elementen zijn terug te vinden inclusief onderlinge verbanden. Model-gedreven processen worden écht ondersteund en men ziet in één keer dwarsverbanden tussen disciplines, processen en objecten die men voorheen niet op de radar had. Doordat gebruikers zo’n scherp zicht krijgen op de afhankelijkheden binnen een project, kan een project heel scherp sturen op risico’s en faalkosten.

Een volledig cloudoplossing voor systems engineering zoals Relatics, is een uitgebreide tool voor alle gebieden van systems engineering, zoals risicobeheer, raakvlak beheer, eisenbeheer en verificatie. Als cloud-gebaseerde oplossing combineert Relatics kenmerken van informatiebeheer, van samenwerken, van gegevensuitwisseling en van spreadsheets.

Relatics is een platform dat disciplines verbindt en helpt bij het in kaart brengen van afhankelijkheden, relaties en implicaties en potentiële knelpunten en problemen in beeld brengt nog voordat ze daadwerkelijk opspelen. Hierdoor kan elke gebruiker een betere bijdrage leveren en sluit output beter aan op het werk van anderen. Projectleden kunnen zich weer gaan focussen op het ontwerp en de processen binnen hun project. Wij geloven dat dit dé toekomst is van de bouwsector.