Of u nu opdrachtgever of opdrachtnemer bent, Relatics is dé applicatie voor de volledige ondersteuning van Model Based Systems Engineering van uw bouwprojecten. Relatics is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze klanten en heeft zich bewezen als een betrouwbare en effectieve oplossing. Vanaf uw eerste idee tot en met de sloop, Relatics faciliteert een effectieve samenwerking tussen onder andere ingenieurs, architecten, planners en stakeholders.

Katalysator van Systems Engineering binnen bouwprojecten

“Systems Engineering is an interdisciplinary field of engineering and engineering management that focuses on how to design, integrate, and manage complex systems throughout their life cycles” (zie Wikipedia).

Het laatste decennium zien we dat steeds meer bouwprojecten Systems engineering omarmen als dé manier van werken. De focus op eisen, verificatie en validatie, maar ook de aandacht voor transparantie en traceerbaarheid zijn voor projecten van grote waarde. Keer op keer was en is Relatics een bepalende factor om Systems Engineering succesvol toe te passen. De flexibele architectuur zorgt ervoor dat elke organisatie vanuit z’n eigen visie en aanpak Systems Engineering kan implementeren voor z’n projecten. Ooit begonnen in Nederland, is Relatics inmiddels wereldwijd de standaardtool voor Systems Engineering, voor duizenden projecten met budgetten variërend van miljoenen tot miljarden dollars.

Voldoet aan ISO/IEC 15288

Bewezen op duizenden projecten

Ondersteuning over gehele levenscyclus

Van document- naar model-gedreven informatiebeheer

Ondanks de introductie van nieuwe technologieën en projectmanagementtools wordt de meeste informatie nog steeds in documenten vastgelegd. Vaak is zelfs de workflow gericht op het opleveren van documenten. Model Based Systems Engineering (MBSE) is de opvolger van document-gedreven Systems Engineering. Bij MBSE wordt informatie niet meer vastgelegd in documenten, maar integraal gekoppeld aan een eenduidig systeemmodel. Vergelijkbaar met de overgang van 2D naar 3D binnen het CAD-domein zorgt ook MBSE voor een getrouwere en daarmee begrijpelijkere representaties van de werkelijkheid. Relatics ondersteunt daarnaast ook hybride situaties waarbij bepaalde informatie gewoon in documenten blijft. Hierdoor is het mogelijk om in kleine stapjes te groeien naar een meer volwassen MBSE-aanpak en samen te werken met partijen die nog wat minder ver zijn met MBSE.

Systems Engineering voor bouwprojecten

Of het nu gaat om utiliteitsbouw, weg- en waterbouw of industriële constructies zoals een elektriciteitscentrale, Relatics is ontworpen voor bouwprojecten. Binnen deze projecten wordt Relatics gebruikt door alle disciplines. Met Relatics komen alle onderlinge afhankelijkheden direct in beeld waardoor interdisciplinaire samenwerking bijna vanzelf gaat. Hiermee wordt de kwaliteit van de besluitvorming binnen uw project aanzienlijk verbeterd. Als opdrachtgever en (onder)aannemer ook nog eens beiden gebruik maken van Relatics kunnen ook op het gebied van het uitwisselen van informatie veel onnodige problemen worden voorkomen. Geen vervelende miscommunicatie of hoofdbrekens om informatie van een andere partij te interpreteren.