Omgevingsmanagement bij Lievense

Lievense is een advies- en ingenieursbureau werkzaam in de bouw, infra, milieu en water. Lievense gebruikt Relatics al sinds 2012. Relatics wordt ingezet voor onder andere omgevingsmanagement binnen meerdere projecten zoals project Onderhoud Uiterwaarden, project Stroomlijn en Project Archeologisch proefsleuvenonderzoek ViA15.

Presentatie

Omgevingsmanagement bij Hoogwaterveiligheid

Door Maaike Scheppingen en Diederik den Houting – Lievense

Voor omgevingsmanagement bij het Project Onderhoud Uiterwaarden is het belangrijk om alle informatie te structureren, zodat deze informatie vindbaar, herleidbaar en verifieerbaar is. In Relatics zijn alle basisgegevens omtrent kadastrale percelen en contactgegevens van rechthebbenden opgenomen. Daarnaast zijn alle contactmomenten met rechthebbenden, pachters en andere stakeholders vastgelegd en zijn hun klanteisen opgenomen. Het voordeel van Relatics is dat het laagdrempelig is, dat het mogelijk is om met meerdere mensen tegelijkertijd in de database te werken en dat informatie snel opgezocht kan worden.