Pionieren met informatiemanagement door de Provincie Gelderland

De drukke provinciale weg N348 splitst het Gelderse dorp Dieren in tweeën. De bouw van Traverse Dieren brengt beide dorpshelften weer bij elkaar. Een nieuwe tunnelbak vermindert de overlast en verbetert de doorstroming van het dagelijkse verkeer. Bovendien voorziet het project in een nieuw en veilig stationsgebied. Binnen dit project is het aan Informatiemanager Niels Reyngoud om de vele verschillende informatiestromen in goede banen te leiden en doelgericht te ontsluiten voor alle betrokken partijen. Om effectief informatiemanagement in elke projectfase, van ontwerp tot onderhoud, te waarborgen, gebruikt hij Relatics.

De Provincie Gelderland en Relatics

Als Informatiemanager van de Provincie Gelderland zorgt Reyngoud voor de effectieve en logische opzet van het informatiemanagement bij projecten. Dat is belangrijk in de ontwerp- en uitvoeringsfase, maar zeker ook daarna. “Hoewel het in dit project nog niet zo ver is, blijkt er in de praktijk vaak een mismatch in de informatieoverdracht van uitvoering naar de beheerorganisatie. Traditioneel zijn dat twee gescheiden werelden, die hun eigen informatie opslaan en gebruiken. Het is echter een flinke uitdaging om de relevante data van het ontwerp en de uitvoering zo vast te leggen dat deze ook bruikbaar is in de beheerfase.”

Duidelijke definities vergemakkelijken data-uitwisseling

De beheerorganisatie haakt in de praktijk vaak later aan. Het komt voor dat na afronding De beheerorganisatie haakt in de praktijk vaak later aan. Het komt voor dat na afronding van een project de informatie letterlijk met steekwagens vol dossiers wordt overgedragen. Met deze enorme hoeveelheid gegevens, die vaak ook nog verschillende formaten hebben, is het zeer tijdrovend om de juiste informatie te achterhalen. Zeker omdat er meerdere definities en standaarden in gebruik zijn. Reyngoud zegt daarover: “Om deze datatransformatie te vergemakkelijken, is het allereerst van belang om dezelfde omschrijvingen en definities te gebruiken. Dat betekent vooraf duidelijk specificeren en definiëren wat bekend moet zijn van een bepaald object. Wat is bijvoorbeeld een brug, gaat het om een hefbrug of een andere variant? Dit wordt voor projecten vastgelegd in een Object Type Library (OTL). Bij de Traverse Dieren is de OTL in Relatics gedefinieerd. “We hebben in Relatics een nieuwe omgeving opgezet waarin we per objecttype generieke eigenschappen bijhouden. We definiëren bijvoorbeeld wat een boom, duiker of brug is, welke eigenschappen je bij de objecten die behoren bij dat type bij zou willen houden en op welke manier zo’n object in de kaart afgebakend dient te worden. Voorheen werden deze definities ook vastgelegd, maar meestal in losse bestanden zoals Excel. Dit vergroot het risico op het gebruik van verschillende beschrijvingen en interpretaties. In de OTL binnen Relatics zijn de objecten eenmalig vastgelegd en vervolgens wel vanuit verschillende projecten te raadplegen. Op die manier biedt Relatics veel inzicht in de beschikbare informatie en helpt het gebruik ervan fouten te voorkomen.”

COINS; effectieve informatie-uitwisseling

De provincie Gelderland loopt op het vlak van informatiemanagement voorop met de inzet van de COINS-methodiek voor de uitwisseling van informatie met de opdrachtnemer. “De BIM-standaard COINS ondersteunt de gestandaardiseerde uitwisseling van systems engineering-informatie en zorgt dat de informatie in samenhang in een database vastgelegd wordt. Dit vergemakkelijkt vervolgens ook de informatie-uitwisseling tussen verschillende partijen, zoals opdrachtgever en -nemer en de beheerorganisatie.” Traverse Dieren is het eerste project waarbij de provincie Gelderland COINS inzet. “Dankzij de digitale uitwisseling via COINS-containers hoeven de as-built gegevens niet meer fysiek te worden overgedragen. Deze worden in de vorm van een COINS container, conform de OTL, opgeleverd.” In Relatics is het mogelijk om een COINS-container bijna geautomatiseerd te genereren. Dit bespaart tijd en is minder foutgevoelig. Op die manier krijgt de beheerorganisatie de informatie die ze nodig heeft en is deze data in hun eigen omgeving te gebruiken. Voorheen moest de beheerorganisatie stapels papier in verschillende formaten doorspitten.”

58146a65d63a5_traverse_dieren_n348_05

Objecten zichtbaar maken met GIS-viewer

Als Informatiemanager is Reyngoud voortdurend op zoek naar manieren om informatieprocessen en -uitwisseling te stroomlijnen. Daarvoor zijn inmiddels verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Open standaarden zoals COINS verbeteren de kwaliteit van de informatie-uitwisseling. Daarnaast is de koppeling met geografische informatiesystemen (GIS) een waardevolle aanvulling op de beschikbare informatie. Reyngoud: “Bij Traverse Dieren bieden we toegang tot GIS-kaarten in Relatics op objectniveau door de integratie met iViewer, inclusief koppelingen met de eisen en specificaties. Op die manier zijn geografische details, zoals waar de grens van de ecologisch hoofdstructuur of een geluidswal loopt, duidelijk zichtbaar. Deze optie maakt het ook mogelijk de impact van ontwerpvarianten op de ruimtelijke ordening, natuurreservaten of huizen te laten zien. Deze GIS-data is zowel voor de opdrachtgever als de opdrachtnemer relevant en geeft een concreet beeld van bepaalde raakvlakken en risico’s, die de opdrachtnemer dan effectiever kan beheersen.”

58146afe8e00c_traverse_dieren_n348_06

Meerdere perspectieven op één bron

Relatics is volgens Reyngoud een belangrijke tool om grip te houden op de gigantische stroom informatie die dit project genereert. “De manier waarop Relatics nieuwe ontwikkelingen zoals OTL en COINS ondersteunt, onderstreept dat ze inhoudelijk goed op de hoogte zijn van wat er in de wereld van informatiemanagement speelt. Bovendien is het systeem open en flexibel, waardoor we het volledig kunnen afstemmen op de specifieke situatie. Alle informatie is consistent en transparant opgeslagen en gemakkelijk te ontsluiten. Dit laatste kan bovendien vanuit verschillende rollen – opdrachtgever, opdrachtnemer of beheerder, waardoor relevante informatie altijd snel te vinden en te delen is. Daarmee draagt Relatics direct bij aan effectief informatiemanagement en een efficiënt verloop van het gehele project; van ontwerp tot beheer.”

Over Niels Reyngoud

Niels Reyngoud is sinds 2010 werkzaam bij de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen van provincie Gelderland als informatieadviseur. Hij heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd op het gebied van BIM en is constant op zoek naar manieren om de informatievoorziening rondom assetmanagement verder te stroomlijnen, daarbij gebruik makende van standaarden zoals IMBOR, IMGEO, COINS en CB-NL.

niels-reyngoud

Artikelen over Systems Engineering

Slim informatiebeheer basis voor kortere doorlooptijd

Wat doe je als opdrachtnemer wanneer de opdrachtgever de totale doorlooptijd van een project met 2,5 jaar wil verkorten? Dat is de uitdaging waar Combinatie Ommelanderdiek (Boskalis Nederland en KWS Infra) in het project Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl aan mee mag werken. Het Waterschap Noorderzijlvest wil 12 kilometer dijk hoger, breder, sterker en aardbevingsbestendig maken.…

Read More

Informatievoorziening aan opdrachtgever altijd up-to-date

Hoogveen komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor en natuurgebied de Peel is er daar één van. Met het project LIFE+ Groote Peel wil de Provincie Noord-Brabant het hoogveen in de Groote Peel herstellen. Een stabiel waterpeil is daarbij onmisbaar. Om de waterhuishouding in het natuurgebied te verbeteren, voorziet een aannemer de…

Read More

Systems Engineering (SE)

Relatics biedt de mogelijkheid om informatie binnen projecten volledig volgens de principes van Systems Engineering te beheren. Eisen, stakeholders, functies, objecten, raakvlakken, verificaties, keuringen, activiteiten, werkpakketten en risico’s zijn typische elementen waarover informatie wordt vastgelegd. Gedurende de levenscyclus ontstaan er veel verbanden en is er sterke dynamiek tussen de verschillende partijen. Door Relatics als Systems…

Read More

Maatwerk in informatiebehoefte met BIM- en GIS-integratie

Hoe voorkom je dat projectinformatie dubbel of juist niet wordt opgeslagen? Relatics kan voor een groot deel van het informatievraagstuk in projecten een oplossing bieden. Maar met alleen Relatics ben je er binnen een groot integraal project vaak niet, stelt Maarten Visser van ingenieursbureau Witteveen+Bos. “Bijvoorbeeld als er per project verschillende applicaties in gebruik zijn…

Read More

World Solar Challenge door Solar Team Twente

Solar Team Twente nam in oktober 2015 deel aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Relatics speelde een belangrijke rol in de dagelijkse manier van werken binnen het team. Er wordt verteld over de ervaringen, de race en de connectie tussen Relatics en Solar Team Twente. Presentation (in Dutch) About the author Stan Kaal…

Read More

De toepassing van Relatics bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is de verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. In 2014 – 2015 heeft de aanbesteding van dit project plaatsgevonden. Daarbij is gebruik gemaakt van Relatics tijdens zowel de vraagspecificatie als de formele communicatie met gegadigden tijdens de dialoogfase. Presentatie Over de schrijver Joost Joustra is sinds medio 2013…

Read More

Relatics in de uitvoeringsfase; een optimaal proces door het gebruik van mobile en Relatics

Roelofs maakt in de ontwerpfase al geruime tijd gebruik van Relatics. Door een slimme combinatie te maken met Mobile wordt dit nu ook doorgetrokken naar de uitvoering. Met behulp van een tablet kan de uitvoerder informatie, zoals keuringen en afwijkingen, direct in Relatics vastleggen. Dit werkt gebruiksvriendelijk, snel en uiterst doeltreffend!   Presentatie Over de schrijver Rob…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het begin keuzes gemaakt en tijdens de presentatie wordt ingegaan op de ervaringen van Rijkwaterstaat omtrent dit onderwerp. Presentatie Over de schrijver Willem van de Wetering is…

Read More

Geld besparen en de beste ontwerpkeuzes maken met Value Engineering

Het maken van goede trade-offs en slimme ontwerpkeuzes is één, maar ervoor zorgen dat de ideeën van alle stakeholders erin betrokken worden is een tweede. Als daar bovenop ook nog behoefte ontstaat aan kostenbesparing of kwaliteitsverbetering is een echt slim proces nodig. Dat is Value Engineering. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals de A27 Ring…

Read More