Privacy

Relatics hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Het kan voorkomen dat wij u om enkele gegevens vragen (voor o.a. registratiedoeleinden).

 

Relatics gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die u aan Relatics verstrekt. Relatics zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen, behalve indien zij daartoe verplicht is op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie. Binnen onze organisatie kunnen deze gegevens wel uitgewisseld worden voor onder meer promotionele doeleinden van Relatics. Indien u geen prijs stelt op informatie afkomstig van Relatics, dan kunt u dit aangeven door een mail te versturen naar info@relatics.com (“opt-out”). 

Relatics kan op haar websites gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser worden verzonden naar uw computer. Door middel van deze cookies kan Relatics anonieme informatie verkrijgen over het bezoek van de websites van Relatics. Relatics zal deze informatie voornamelijk gebruiken om de websites zoveel mogelijk aan de wensen van bezoekers aan te passen. Relatics zal cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer te halen die niet met de cookies is meegezonden. Cookies kunnen tevens gehanteerd worden om het gebruik van de websites voor u efficiënter en gemakkelijker te laten verlopen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u dit eenvoudig instellen in uw browseropties. Het niet accepteren van cookies kan er echter toe leiden dat de websites niet (volledig) meer toegankelijk zijn.