Waarom Relatics?

Met Relatics beheren projectleden hun eisen, verificaties, testen, risico’s, taken en alle overige projectobjecten in een samenhangend netwerk van expliciet beschreven informatie. Relatics bevrijdt het project van een groot aantal spreadsheets en geïsoleerde toepassingen om informatie te bewaren. Dankzij de software van Relatics herwinnen projectleden de controle over hun projecten. Projecten worden hierdoor sneller gerealiseerd, met minder faalkosten, minder risico’s en een betere uitkomst!

Alle informatie in uw handen

Sla projectinformatie op en plaats al de informatie altijd in de juiste context

Aanpasbaar

U richt uw eigen workspace in Relatics in zodat het altijd voldoet aan de unieke wensen van uw project

Simpel & intuïtief

Relatics is gemakkelijk om te gebruiken voor u en uw collega’s

Gericht op samenwerken

Een betere samenwerking leidt tot een beter resultaat

Alle informatie in uw handen

Relatics is gebaseerd op semantische technologie. Dit houdt in dat het gebruikers in staat stelt om projectinformatie op te slaan op een wijze die de informatie betekenisvol maakt, bijvoorbeeld: het definiëren van een relatie tussen een object en een eis. Op deze manier is uw projectinformatie altijd in de juiste context geplaatst.

De aanpassingen die u maakt in Relatics zijn direct zichtbaar voor uzelf en voor anderen. Dit bespaart veel tijd en zorgt ervoor dat het proces minder foutgevoelig is. De flexibele structuur van Relatics biedt u een helder inzicht in uw project op elk gewenst moment en elke plaats.

Aanpasbaar aan uw informatiebehoefte

Relatics is ontworpen met het idee dat niet de IT-afdeling, maar de eindgebruiker controle moet hebben over hoe informatiebehoefte wordt ingevuld. Relatics biedt een zeer flexibele architectuur die voortdurend kan worden afgestemd op wat het project nodig heeft. Terwijl projectleden hun werk voortzetten, kan de informatie worden gewijzigd of verrijkt.

Simpel & intuïtief

Relatics is zeer eenvoudig te gebruiken en geeft u meer zekerheid en betere resultaten. Voor nieuwe gebruikers is tevens een training beschikbaar die volledig uitlegt hoe Relatics werkt. Dit is waarom Relatics altijd makkelijk wordt aangenomen door alle projectleden. Wanneer u uw projectinformatie beheert met Relatics, verkrijgt u volledige controle over uw project.

Gericht op samenwerken

Een groot voordeel van Relatics is dat het de samenwerking versterkt tussen projectleden. En een goede samenwerking binnen projecten is cruciaal. Dit draagt namelijk bij aan een beter projectresultaat.

Relatics is web-based en toegankelijk vanaf elke locatie en op elk apparaat. Relatics kan daarnaast eenvoudig worden geïntegreerd met externe systemen, zoals SharePoint. Dit maakt het een stabiele oplossing voor alle, op samenwerking gerichte, projecten.