Relatics al vanaf de planstudiefase een meerwaarde voor ZuidasDok

In 2013 is door Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam besloten om Relatics vanaf een vroeg stadium van project ZuidasDok toe te passen.Het project ZuidasDok is een combinatie van stedelijke ontwikkeling en verbetering van de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en de noordelijke Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. De ambitie daarbij is Zuidas verder te ontwikkelen als internationale toplocatie; een duurzaam gemengd stedelijk centrum waarin de combinatie van kantoren in het topsegment, woningen en publieksvoorzieningen zorgen voor een aantrekkelijk gebied.

Zuidas ontwikkelen als internationale toploatie

“Daarbij moet Zuidas een integraal onderdeel worden van de stad en de regio. Hiervoor is een optimaal functionerend verkeer- en vervoersnetwerk nodig, met als centraal knooppunt een kwalitatief hoogwaardige terminal voor het openbaar vervoer.

Door de inzet van Relatics wordt gewaarborgd dat informatie vanaf dag één in zijn samenhang toegankelijk wordt beheerd.”

persfoto-zuidas-highres