Relatics bevordert controle op voortgang project Aanpak Ring Zuid in Groningen

De zuidelijke ringweg in de stad Groningen is de belangrijkste verkeersader van Noord-Nederland. De weg is belangrijk voor het verkeer van en naar de stad, maar ook voor het verkeer dat Groningen passeert. De huidige ringweg kan de groeiende verkeerstroom echter niet goed meer verwerken. Daarom maakten de gemeente Groningen, de provincie en het Rijk een plan voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Het ontwerp en de realisatie van de ‘Aanpak Ring Zuid’ zijn in handen van Combinatie Herepoort, bestaande uit Max Bögl, Züblin, Oosterhof Holman Infra, Koninklijke Sjouke Dijkstra, Roelofs Wegenbouw en Jansma Drachten. De Aanpak Ring Zuid is een complex project door de omvang, ligging en de betrokkenheid van diverse disciplines. Door het informatiebeheer in Relatics onder te brengen, kan de Combinatie optimaal samenwerken. Alle betrokken partijen behouden eenvoudig het overzicht, hebben maximaal inzicht in de voortgang en werken altijd met de meest actuele informatie.

 

Betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid waarborgen

Met de reconstructie van 12 kilometer ringweg wil Groningen de stad beter bereikbaar maken en tegelijkertijd de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. Om dat waar te maken wordt de bestaande weg aangepast. Naast extra aansluitingen krijgt deze weg een gedeeltelijke verdiepte ligging, die nieuw is voor Nederland. Ook worden nieuwe kunstwerken gebouwd en bestaande werken gerenoveerd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden speelt de bereikbaarheid van Groningen een grote rol. Zo stelde de opdrachtgever eisen aan de maximale vertraging op specifieke trajecten. Deze eisen hebben grote invloed op de voorbereiding en planning van de bouwwerkzaamheden. Op basis van een breed eisenpakket werkt de Combinatie Herepoort momenteel aan de afronding van het definitieve ontwerp, waarna de werkzaamheden in de zomer van 2017 starten. Volgens planning zullen de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 afgerond zijn.

Logische koppeling van eisen, afspraken en risico’s

Namens penvoerder Max Bögl, is Sander Roesink Manager Projectbeheersing bij Combinatie Herepoort. “Bij aanvang van het project ontvingen we ruim 3.500 eisen van de opdrachtgever, die ook in een Relatics-omgeving werden beheerd. Vervolgens zijn we hiermee aan de slag gegaan binnen onze eigen Relatics-configuratie. Hierin leggen we de logische koppeling tussen eisen, objecten, raakvlakken en risico’s.” Dat is een goede basis voor de ontwerpfase. Roesink vervolgt “Daarvoor zijn de eisen per partner gegroepeerd zodat zij deze zelf konden analyseren, verifiëren en vervolgens van start konden gaan met

de ontwerpen. Daarnaast zijn alle keuzes transparant vastgelegd en werkt iedereen voor zijn specifieke onderdeel met dezelfde basisinformatie. Dit stelt ons in staat om het overzicht te behouden. Dat is in dit geval heel erg belangrijk omdat er met de opdrachtgever is afgesproken dat we het ontwerp in één jaar zouden realiseren. Dat vraagt een hoge mate van efficiency.”

2892154583
Het toekomstige Julianaplein, entree van de stad Groningen

Eenvoudig om werk goed te organiseren en efficiënt samen te werken

Volgens Roesink was de inzet van Relatics een no-brainer omdat vrijwel iedereen in de markt er inmiddels vertrouwd mee is. En als dat niet het geval is, is een korte instructie voldoende om te kunnen starten. “De tijdsdruk in de ontwerpfase is groot en we werken met diverse partners. Toch moeten we alle keuzes zorgvuldig maken en processen steeds transparant en toetsbaar vastleggen. Relatics is een zeer functionele tool om tijdens het gehele traject, van ontwerp tot uitvoering, aan te tonen dat we aan de eisen voldoen en in control zijn.” Roesink merkt dat de mensen in het project Relatics enthousiast gebruiken. “Nieuwe mensen vragen me geregeld om een inlogcode. Projectleden ervaren dat de structuur van Relatics helpt om het eigen werk goed te organiseren en efficiënter met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld door bepaalde rapportages toe te voegen en te delen. Deze werden eerst vaak in losse lijsten bijgehouden en afzonderlijk gedeeld. Doordat informatie nu eenduidig en centraal is opgeslagen en voor alle projectleden snel toegankelijk is, daalt de kans op fouten. Bovendien is de continuïteit van het project beter gewaarborgd.”

Projectinformatie verrijken en risico’s beter bewaken

Naast de samenwerking in Combinatie Herepoort is ook de afstemming met de opdrachtgever cruciaal. “Zij kijken risicogestuurd mee via een eigen account. Zij weten dus altijd wat we doen en waarom. Daarbij praten we altijd op basis van dezelfde actuele informatie. Ik merk ook dat ze echt meekijken. Als we de ene dag een afwijking aanmaken, is deze vaak de volgende ochtend door de opdrachtgever geconstateerd.” De samenwerking in Relatics gaat inmiddels al verder. “Rijkswaterstaat wil wekelijks een overzicht van eventuele nieuwe risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen ontvangen. Hiervoor gebruikten ze een eigen spreadsheet met macro’s. Deze was vrij complex en werd vaak heen en weer gestuurd. Die lijst beheren we nu samen in Relatics. Extra voordeel is dat we nu ook meer informatie, zoals verantwoordelijken, aan de risico’s kunnen koppelen. Op die manier kunnen we de bijbehorende risico’s beter bewaken.”

2898789038
Aanpak Ring Zuid, Groningen 

Interesse in Relatics vanuit de Duitse moedermaatschappij

Roesink merkt dat zijn collega’s bij het Duitse moederbedrijf de ontwikkelingen rondom informatiebeheer van projecten in Nederland met aandacht volgen. “In Duitsland liggen de verantwoordelijkheden bij grote projecten meer bij de opdrachtgever. Ze werken daar nog nauwelijks met geïntegreerde contracten, waardoor aannemers meestal niet in aanraking komen met de eisen van een project. Tegelijkertijd zien ze wel in dat een heldere informatiestructuur de grip op projecten aanzienlijk verbetert. Relatics koppelt alle elementen logisch aan elkaar en zorgt dat projectinformatie actueel en beschikbaar is. Daar kan wat mij betreft geen spreadsheet tegenop. Bovendien werkt iedereen altijd met dezelfde informatie. Dit draagt bij aan een transparant, beheerst proces en uiteindelijk aan minder faalkosten. Dat is voor ieder project interessant, in binnen- of buitenland.”  

Over Max Bögl

Max Bögl Nederland, een onderdeel van Max Bögl Groep, is inmiddels vijftien jaar actief in Nederland. Het bedrijf was de laatste jaren betrokken bij onderscheidende projecten, zoals de Hanzeboog over de IJssel bij Zwolle en het Fletcher Hotel aan de A2/A9 bij Amsterdam. Andere aansprekende projecten zijn de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en de fraaie Stadsbrug over de Waal in Nijmegen. Om technische, innovatieve en passende oplossingen op het gebied van infrastructuur, utiliteitsbouw en energie te realiseren benut Max Bögl de kennis en ervaring van 6.000 hooggekwalificeerde medewerkers wereldwijd.

Over Sander Roesink

Sander Roesink is in 1995 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (Civiele Techniek). Hij sinds 2007 werkzaam bij Max Bögl Nederland als contractmanager en verantwoordelijk voor de organisatie projectbeheersing. Sinds mei 2015 is hij als Manager Projectbeheersing ingeschakeld op het project Aanpak Ring Zuid in Groningen.  Hij is sinds 2006 bekend en werkzaam met Systems Engineering en Relatics.

Sander Roesink

Artikelen over Systems Engineering

Slim informatiebeheer basis voor kortere doorlooptijd

Wat doe je als opdrachtnemer wanneer de opdrachtgever de totale doorlooptijd van een project met 2,5 jaar wil verkorten? Dat is de uitdaging waar Combinatie Ommelanderdiek (Boskalis Nederland en KWS Infra) in het project Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl aan mee mag werken. Het Waterschap Noorderzijlvest wil 12 kilometer dijk hoger, breder, sterker en aardbevingsbestendig maken.…

Read More

Informatievoorziening aan opdrachtgever altijd up-to-date

Hoogveen komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor en natuurgebied de Peel is er daar één van. Met het project LIFE+ Groote Peel wil de Provincie Noord-Brabant het hoogveen in de Groote Peel herstellen. Een stabiel waterpeil is daarbij onmisbaar. Om de waterhuishouding in het natuurgebied te verbeteren, voorziet een aannemer de…

Read More

Systems Engineering (SE)

Relatics biedt de mogelijkheid om informatie binnen projecten volledig volgens de principes van Systems Engineering te beheren. Eisen, stakeholders, functies, objecten, raakvlakken, verificaties, keuringen, activiteiten, werkpakketten en risico’s zijn typische elementen waarover informatie wordt vastgelegd. Gedurende de levenscyclus ontstaan er veel verbanden en is er sterke dynamiek tussen de verschillende partijen. Door Relatics als Systems…

Read More

Maatwerk in informatiebehoefte met BIM- en GIS-integratie

Hoe voorkom je dat projectinformatie dubbel of juist niet wordt opgeslagen? Relatics kan voor een groot deel van het informatievraagstuk in projecten een oplossing bieden. Maar met alleen Relatics ben je er binnen een groot integraal project vaak niet, stelt Maarten Visser van ingenieursbureau Witteveen+Bos. “Bijvoorbeeld als er per project verschillende applicaties in gebruik zijn…

Read More

World Solar Challenge door Solar Team Twente

Solar Team Twente nam in oktober 2015 deel aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Relatics speelde een belangrijke rol in de dagelijkse manier van werken binnen het team. Er wordt verteld over de ervaringen, de race en de connectie tussen Relatics en Solar Team Twente. Presentation (in Dutch) About the author Stan Kaal…

Read More

De toepassing van Relatics bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is de verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. In 2014 – 2015 heeft de aanbesteding van dit project plaatsgevonden. Daarbij is gebruik gemaakt van Relatics tijdens zowel de vraagspecificatie als de formele communicatie met gegadigden tijdens de dialoogfase. Presentatie Over de schrijver Joost Joustra is sinds medio 2013…

Read More

Relatics in de uitvoeringsfase; een optimaal proces door het gebruik van mobile en Relatics

Roelofs maakt in de ontwerpfase al geruime tijd gebruik van Relatics. Door een slimme combinatie te maken met Mobile wordt dit nu ook doorgetrokken naar de uitvoering. Met behulp van een tablet kan de uitvoerder informatie, zoals keuringen en afwijkingen, direct in Relatics vastleggen. Dit werkt gebruiksvriendelijk, snel en uiterst doeltreffend!   Presentatie Over de schrijver Rob…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het begin keuzes gemaakt en tijdens de presentatie wordt ingegaan op de ervaringen van Rijkwaterstaat omtrent dit onderwerp. Presentatie Over de schrijver Willem van de Wetering is…

Read More

Geld besparen en de beste ontwerpkeuzes maken met Value Engineering

Het maken van goede trade-offs en slimme ontwerpkeuzes is één, maar ervoor zorgen dat de ideeën van alle stakeholders erin betrokken worden is een tweede. Als daar bovenop ook nog behoefte ontstaat aan kostenbesparing of kwaliteitsverbetering is een echt slim proces nodig. Dat is Value Engineering. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals de A27 Ring…

Read More