Relatics bij Boskalis

Bij Boskalis werken we met Relatics als Systems Engineering en projectbeheersing tool. Het helpt ons bij het managen van geïntegreerde contracten. De inzet van Relatics start al in het tender proces. Is een werk eenmaal aangenomen dan wordt de projectbeheersing er beter van. In multidisciplinaire contracten is informatiebeheer cruciaal. Iedereen moet toegang hebben tot dezelfde, actuele informatie en de uitwisseling moet goed verlopen. Verder draagt het gebruik van Relatics bij aan een efficiënter af- en opleverproces. Door het gebruik van een standaard template kunnen we ook nog eens een eenduidige werkwijze voor onze medewerkers aanbieden.

Presentatie

De weg naar een volwassen Relatics-model bij Boskalis

Door: Evert Hooning

In de presentatie wordt ingegaan op de Relatics implementatie bij Boskalis. Voor Boskalis begint dit met de eerste Relatics template in 2015. Vervolgens wordt er beschouwd welke stappen er zijn gezet om de implementatie tot een succes te maken.