Requirements Management

Relatics is een web-based tool die wordt gebruikt voor eisenbeheer (Requirements Management) in grote bouw, infrastructuur en civiele techniek projecten. Hierdoor is vanaf de start van het project alle informatie rondom eisen, stakeholders, doelen, objecten, verificaties, keuringen en documenten op orde en volledig traceerbaar. Met Relatics ontstaat grip op eisenbeheer omdat de informatie effectief beheerd wordt, altijd traceerbaar blijft én omdat in de dynamische informatiebehoefte kan worden voorzien.

Voordelen voor Requirements Management

Relatics biedt de onderstaande voordelen voor projecten:

Informatie beheren in een expliciet, samenhangend netwerk van eisen en andere projectinformatie. Projectinformatie is altijd up-to-date omdat het eenvoudig kan worden aangepast.

Uitgebreide traceerbaarheid om informatie vanuit alle mogelijke perspectieven te bekijken. Browse door het netwerk en krijg inzicht in eisen via gekoppelde stakeholders en documenten, eisen verbonden aan objecten en eisen gerelateerd aan andere eisen.

Veranderingen beheren door expliciete informatie zoals versies van eisteksten en ontwerpbesluiten vast te leggen. Of volg aanpassingen die in eisen worden gemaakt, automatisch met baselines en de history browser.

Krachtige controles om ervoor te zorgen dat informatie binnen het project altijd compleet, consistent en juist is, bijvoorbeeld door het weergeven van alle doelen zonder eis, alle eisen zonder object of juist alle objecten zonder eis.

Genereren van kwalitatieve output zoals complete klanteis-specificaties, systeemspecificaties, vraagspecificaties, verificatieplannen, verificatierapportages en contractdocumenten.

Demonstratie van Requirements Management applicatie

Relatics is een web-based platform waarmee projecten een Requirements Management toepassing volledig naar behoefte kunnen inrichten om informatie te organiseren.

Een demonstratie is op verzoek beschikbaar. Vraag direct een demo aan of neem contact op via +31 180 413 047 of info@relatics.com.

Gerelateerde artikelen

Relatics hoofdsponsor INCOSE’s Grande Finale

In 2016 is het 20 jaar geleden dat INCOSE-NL opgericht werd als Nederlandse chapter van International Council on Systems Engineering. Dit lustrumjaar wordt groots afgesloten met de ‘SE Experience –…

Read more

Rijkswaterstaat vergroot Grip™ op flexibiliteit met Relatics

Wat is het verband tussen informatiebeheer binnen een infrastructuurproject en een berg beklimmen? 

Read more

Requirements Management

Read more

World Solar Challenge door Solar Team Twente

Solar Team Twente nam in oktober 2015 deel aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Relatics speelde een belangrijke rol in de dagelijkse manier van werken binnen het team.…

Read more

Projectbeheersing Noord/Zuidlijn met Relatics door ON en OG

In deze presentatie wordt er een beeld geschetst hoe de opdrachtgever en de opdrachtnemer Relatics inzetten als projectbeheersingstool bij dit complexe en prestigieuze project. Denk hierbij aan eisenbeheer, verificatiestructuur, scenario’s,…

Read more

Geld besparen en de beste ontwerpkeuzes maken met Value Engineering

Het maken van goede trade-offs en slimme ontwerpkeuzes is één, maar ervoor zorgen dat de ideeën van alle stakeholders erin betrokken worden is een tweede. Als daar bovenop ook nog…

Read more

Relatics effectief toepassen door BIM en GIS Integratie

Bij het uitvoeren van informatiemanagement op een project dient als eerste naar het projectproces en de daaruit volgende informatiebehoefte te worden gekeken. Hieruit blijkt vaak dat Relatics niet het enige…

Read more

Volledige contractbeheersing bij aanleg Maasvlakte 2

Bij de aanleg van Maasvlakte 2 hebben we gezocht naar een manier om integraal het proces te kunnen volgen inclusief al zijn dwarsverbanden door het contract heen. 

Read more

Nieuwe Gotthard spoortunnel gebouwd met Zwitserse precisie

De langste spoorwegtunnel ter wereld (57 km) dwars door het Gotthardmassief in Zwitserland moet de reis van Zürich naar Milaan een uur korter maken. Na de opening volgend jaar is…

Read more

Gemeente Nijmegen versnelt toetsproces nieuwe stadsbrug

Nijmegen was dringend toe aan een tweede oeververbinding over de Waal. De nieuwe stadsbrug moet zorgen voor betere bereikbaarheid en de luchtkwaliteit in en rond de stad verbeteren.

Read more

Systems Engineering van groot belang voor Solar Team Twente

Solar Team Twente neemt op dit moment deel aan de World Solar Challenge in Darwin, Australië. Deze tweejaarlijkse race gaat over de Stuart Highway, een weg van 3000 kilometer van…

Read more

Wij waarderen de mogelijkheid om de software aan te passen gedurende een project

“Relatics is zeer makkelijk te gebruiken, flexibel en schaalbaar. Wij hechten zeer veel waarde aan de mogelijkheid om de software aan te passen gedurende een project om zo tegemoet te…

Read more

Solar Team Twente op het juiste spoor voor de wereldtitel Solar Challenge

Van 6 t/m 13 oktober 2013 vindt de World Solar Challenge weer plaats in Australië. Het evenement zal beginnen in Darwin en via de Stuart Highway eindigen in Adelaide.  

Read more

Verbetering verkeersdoorstroming rondom grootste kenniscluster in Nederland

Fred Gonlag (Gemeente Leiden): “We gebruiken Relatics om eisen voor het project ‘Ontsluiting van het Bio Science Park’ (OBSP) te beheren. 

Read more

Door de flexibiliteit van Relatics kunnen wij snel inspelen op veranderingen

Het ‘ARGE Fahrbahn Transtec Gotthard Consortium’ (AFTTG) houdt zich bezig met de installatie van de rijbaan in de Gotthardtunnel. 

Read more