Rijkswaterstaat vergroot Grip™ op flexibiliteit met Relatics

Wat is het verband tussen informatiebeheer binnen een infrastructuurproject en een berg beklimmen? Op het eerste oog niet veel. Toch is een bergbeklimmer het symbool voor Grip, een centrale applicatie voor het vastleggen, beheren en ontsluiten van projectinformatie binnen Rijkswaterstaat.  Grip is geconfigureerd in Relatics. Willem van de Wetering van Rijkswaterstaat, legt uit waarom: “Onderweg naar een bergtop komt een alpinist van alles tegen: lawines en schitterende vergezichten. Ook de totstandkoming van Grip is een fikse klim geweest. De top is een metafoor voor een ideale informatiewereld. Een wereld waarin perfect heldere specificaties worden gemaakt en de samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer soepel verloopt. Ook worden alle werkprocessen dan uniform ondersteund met software en uniform uitgevoerd. Tot slot ligt alle kennis vast in bibliotheken.” Van de Wetering geeft aan welke stappen de afgelopen drie jaar richting dat einddoel zijn gezet.

Kennis en ervaring vastleggen en delen

Met Grip scherpt Rijkswaterstaat centrale kaders voor informatiebeheer aan. “Op een bepaald moment werkten een twintigtal projecten elk met een eigen Relatics-omgeving. Hierdoor ontstonden eilanden. Uiteindelijk is dat inefficiënt en kostbaar. Iedereen vindt steeds het wiel opnieuw uit en er is geen consensus over de beste werkwijze. Bovendien worden waardevolle kennis en ervaring niet gedeeld en kunnen zelfs verloren gaan als een project afloopt.” Een ander nadeel van een gefragmenteerde aanpak is het gebrek aan best practices. “Die zijn er wel degelijk binnen Rijkswaterstaat, maar worden niet altijd vastgelegd en gedeeld. Samen met de projectteams hebben we die situatie omgebogen.”

Rust in projecten creëren

Alle projecten in één omgeving vastleggen en ontsluiten, biedt volgens Van de Wetering grote voordelen. “De status van data is binnen Relatics duidelijk en transparant vastgelegd. Dit geeft rust in projecten omdat hierover geen discussie nodig is. En die rust is al meteen vanaf de start mogelijk. Binnen RWS is een projectomgeving met Grip namelijk snel beschikbaar gesteld. De focus ligt dus meteen bij het realiseren van de projectdoelstellingen.”

grip-logo

Data met één druk op de knop presenteren

Grip biedt inmiddels een uitgebreid aanbod modules die de gehele projectcyclus ondersteunen; van strategisch omgevingsmanagement en het beheren van klanteisen tot systeemspecificaties, het voeren van de dialoog, risicomanagement en contractbeheersing. Dit alles voor verschillende contractvormen, zoals Design and Construct en DBFM. Ook zijn er plannen om prestatiecontracten te ondersteunen. “Ongeacht de uitbreidingen en integratie is het belangrijkste dat alle relevante informatie gestructureerd en traceerbaar vastgelegd is en met één druk op de knop te presenteren is. Zo besparen we veel tijd en is het proces veel minder foutgevoelig. En die voordelen worden breed erkend binnen Rijkswaterstaat.”

stuwensemble-nederrijn-2-panorama

Van ‘tekst based’ naar ‘model based’

Ondanks deze goede resultaten leunt het Grip-team voorlopig niet achterover, onderstreept Van de Wetering. “We hebben veel ideeën voor uitbreidingen en verbeteringen en ook de projectteams doen veel suggesties. Grip speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de transitie van ‘tekst based naar model based’ denken en werken. Onder andere door kennis die nu in proza is opgeslagen, vast te leggen in een Grip-bibliotheek. Projecten kunnen direct gebruik van maken van deze gestructureerde data. Een voorbeeld hiervan is het stelsel bassispecificaties dat projecten gebruiken als startpunt van het specificatieproces.” 

Denkkracht binnen Rijkswaterstaat optimaal benutten

Van de Wetering ziet nog voldoende ontwikkelkansen. “Rijkswaterstaat wil blijven verbeteren en daarvoor de denkkracht binnen projecten maximaal benutten. Grip op basis van Relatics speelt daarbij een belangrijke rol. Samen met de projectteams hebben we al grote stappen gezet. Hierdoor is er vandaag in ieder geval weer meer grip op onze informatie dan gisteren. Dat is voor mij een motivatie om met Grip uiteindelijk de top te bereiken!”

Over Willem van de Wetering

Willem van de Wetering is als werknemer van Rijkswaterstaat sinds vijf jaar werkzaam in het veld van Systems Engineering. Met een klein groepje collega’s heeft Van de Wetering Grip ontwikkeld, alwaar Systems Engineering principes zijn ingebouwd. Na een relatief ‘groene’ opleiding (Wageningen), later verrijkt met theologie en MBA-, is Van de Wetering gestart binnen een wetenschappelijke omgeving (Systeemkunde), vervolgens ICT consultancy en tenslotte Rijkswaterstaat. De rode draad in zijn werkleven laat zich kenmerken door de woorden statistiek, systemen, veranderkunde en ICT.

willem-wwadviseur-img53102-bewerkt

Artikelen over Systems Engineering

Slim informatiebeheer basis voor kortere doorlooptijd

Wat doe je als opdrachtnemer wanneer de opdrachtgever de totale doorlooptijd van een project met 2,5 jaar wil verkorten? Dat is de uitdaging waar Combinatie Ommelanderdiek (Boskalis Nederland en KWS Infra) in het project Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl aan mee mag werken. Het Waterschap Noorderzijlvest wil 12 kilometer dijk hoger, breder, sterker en aardbevingsbestendig maken.…

Read More

Informatievoorziening aan opdrachtgever altijd up-to-date

Hoogveen komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor en natuurgebied de Peel is er daar één van. Met het project LIFE+ Groote Peel wil de Provincie Noord-Brabant het hoogveen in de Groote Peel herstellen. Een stabiel waterpeil is daarbij onmisbaar. Om de waterhuishouding in het natuurgebied te verbeteren, voorziet een aannemer de…

Read More

Systems Engineering (SE)

Relatics biedt de mogelijkheid om informatie binnen projecten volledig volgens de principes van Systems Engineering te beheren. Eisen, stakeholders, functies, objecten, raakvlakken, verificaties, keuringen, activiteiten, werkpakketten en risico’s zijn typische elementen waarover informatie wordt vastgelegd. Gedurende de levenscyclus ontstaan er veel verbanden en is er sterke dynamiek tussen de verschillende partijen. Door Relatics als Systems…

Read More

Maatwerk in informatiebehoefte met BIM- en GIS-integratie

Hoe voorkom je dat projectinformatie dubbel of juist niet wordt opgeslagen? Relatics kan voor een groot deel van het informatievraagstuk in projecten een oplossing bieden. Maar met alleen Relatics ben je er binnen een groot integraal project vaak niet, stelt Maarten Visser van ingenieursbureau Witteveen+Bos. “Bijvoorbeeld als er per project verschillende applicaties in gebruik zijn…

Read More

World Solar Challenge door Solar Team Twente

Solar Team Twente nam in oktober 2015 deel aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Relatics speelde een belangrijke rol in de dagelijkse manier van werken binnen het team. Er wordt verteld over de ervaringen, de race en de connectie tussen Relatics en Solar Team Twente. Presentation (in Dutch) About the author Stan Kaal…

Read More

De toepassing van Relatics bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is de verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. In 2014 – 2015 heeft de aanbesteding van dit project plaatsgevonden. Daarbij is gebruik gemaakt van Relatics tijdens zowel de vraagspecificatie als de formele communicatie met gegadigden tijdens de dialoogfase. Presentatie Over de schrijver Joost Joustra is sinds medio 2013…

Read More

Relatics in de uitvoeringsfase; een optimaal proces door het gebruik van mobile en Relatics

Roelofs maakt in de ontwerpfase al geruime tijd gebruik van Relatics. Door een slimme combinatie te maken met Mobile wordt dit nu ook doorgetrokken naar de uitvoering. Met behulp van een tablet kan de uitvoerder informatie, zoals keuringen en afwijkingen, direct in Relatics vastleggen. Dit werkt gebruiksvriendelijk, snel en uiterst doeltreffend!   Presentatie Over de schrijver Rob…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het begin keuzes gemaakt en tijdens de presentatie wordt ingegaan op de ervaringen van Rijkwaterstaat omtrent dit onderwerp. Presentatie Over de schrijver Willem van de Wetering is…

Read More

Geld besparen en de beste ontwerpkeuzes maken met Value Engineering

Het maken van goede trade-offs en slimme ontwerpkeuzes is één, maar ervoor zorgen dat de ideeën van alle stakeholders erin betrokken worden is een tweede. Als daar bovenop ook nog behoefte ontstaat aan kostenbesparing of kwaliteitsverbetering is een echt slim proces nodig. Dat is Value Engineering. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals de A27 Ring…

Read More