Rijkswaterstaat vergroot Grip™ op flexibiliteit met Relatics

 

Wat is het verband tussen informatiebeheer binnen een infrastructuurproject en een berg beklimmen? Op het eerste oog niet veel. Toch is een bergbeklimmer het symbool voor Grip, een centrale applicatie voor het vastleggen, beheren en ontsluiten van projectinformatie binnen Rijkswaterstaat.  Grip is geconfigureerd in Relatics. Willem van de Wetering van Rijkswaterstaat, legt uit waarom: “Onderweg naar een bergtop komt een alpinist van alles tegen: lawines en schitterende vergezichten. Ook de totstandkoming van Grip is een fikse klim geweest. De top is een metafoor voor een ideale informatiewereld. Een wereld waarin perfect heldere specificaties worden gemaakt en de samenwerking tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer soepel verloopt. Ook worden alle werkprocessen dan uniform ondersteund met software en uniform uitgevoerd. Tot slot ligt alle kennis vast in bibliotheken.” Van de Wetering geeft aan welke stappen de afgelopen drie jaar richting dat einddoel zijn gezet.

Kennis en ervaring vastleggen en delen

Met Grip scherpt Rijkswaterstaat centrale kaders voor informatiebeheer aan. “Op een bepaald moment werkten een twintigtal projecten elk met een eigen Relatics-omgeving. Hierdoor ontstonden eilanden. Uiteindelijk is dat inefficiënt en kostbaar. Iedereen vindt steeds het wiel opnieuw uit en er is geen consensus over de beste werkwijze. Bovendien worden waardevolle kennis en ervaring niet gedeeld en kunnen zelfs verloren gaan als een project afloopt.” Een ander nadeel van een gefragmenteerde aanpak is het gebrek aan best practices. “Die zijn er wel degelijk binnen Rijkswaterstaat, maar worden niet altijd vastgelegd en gedeeld. Samen met de projectteams hebben we die situatie omgebogen.”

Rust in projecten creëren

grip-logo

Alle projecten in één omgeving vastleggen en ontsluiten, biedt volgens Van de Wetering grote voordelen. “De status van data is binnen Relatics duidelijk en transparant vastgelegd. Dit geeft rust in projecten omdat hierover geen discussie nodig is. En die rust is al meteen vanaf de start mogelijk. Binnen RWS is een projectomgeving met Grip namelijk snel beschikbaar gesteld. De focus ligt dus meteen bij het realiseren van de projectdoelstellingen.”

Data met één druk op de knop presenteren

Grip biedt inmiddels een uitgebreid aanbod modules die de gehele projectcyclus ondersteunen; van strategisch omgevingsmanagement en het beheren van klanteisen tot systeemspecificaties, het voeren van de dialoog, risicomanagement en contractbeheersing. Dit alles voor verschillende contractvormen, zoals Design and Construct en DBFM. Ook zijn er plannen om prestatiecontracten te ondersteunen. “Ongeacht de uitbreidingen en integratie is het belangrijkste dat alle relevante informatie gestructureerd en traceerbaar vastgelegd is en met één druk op de knop te presenteren is. Zo besparen we veel tijd en is het proces veel minder foutgevoelig. En die voordelen worden breed erkend binnen Rijkswaterstaat.”

stuwensemble-nederrijn-2-panorama

Van ‘tekst based’ naar ‘model based’

Ondanks deze goede resultaten leunt het Grip-team voorlopig niet achterover, onderstreept Van de Wetering. “We hebben veel ideeën voor uitbreidingen en verbeteringen en ook de projectteams doen veel suggesties. Grip speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de transitie van ‘tekst based naar model based’ denken en werken. Onder andere door kennis die nu in proza is opgeslagen, vast te leggen in een Grip-bibliotheek. Projecten kunnen direct gebruik van maken van deze gestructureerde data. Een voorbeeld hiervan is het stelsel bassispecificaties dat projecten gebruiken als startpunt van het specificatieproces.”

Denkkracht binnen Rijkswaterstaat optimaal benutten

Van de Wetering ziet nog voldoende ontwikkelkansen. “Rijkswaterstaat wil blijven verbeteren en daarvoor de denkkracht binnen projecten maximaal benutten. Grip op basis van Relatics speelt daarbij een belangrijke rol. Samen met de projectteams hebben we al grote stappen gezet. Hierdoor is er vandaag in ieder geval weer meer grip op onze informatie dan gisteren. Dat is voor mij een motivatie om met Grip uiteindelijk de top te bereiken!”

Over Willem van de Wetering

willem-wwadviseur-img53102-bewerkt

Willem van de Wetering is als werknemer van Rijkswaterstaat sinds vijf jaar werkzaam in het veld van Systems Engineering. Met een klein groepje collega’s heeft Van de Wetering Grip ontwikkeld, alwaar Systems Engineering principes zijn ingebouwd. Na een relatief ‘groene’ opleiding (Wageningen), later verrijkt met theologie en MBA-, is Van de Wetering gestart binnen een wetenschappelijke omgeving (Systeemkunde), vervolgens ICT consultancy en tenslotte Rijkswaterstaat. De rode draad in zijn werkleven laat zich kenmerken door de woorden statistiek, systemen, veranderkunde en ICT.