Risicobeheersing door Infraspeed Maintenance

Infraspeed Maintenance BV (IMBV) is de assetmanagement organisatie verantwoordelijk voor het onderhoud van het spoor en de bovenleidingsystemen van de HSL-Zuid (Hogesnelheidslijn Zuid), gedurende een periode van 25 jaar. Tijdens deze interactieve presentatie wordt er dieper ingegaan op het proces van risicobeheersing bij assetmanagement door Infraspeed.

Presentatie


Risicobeheersing bij assetmanagement

door Sjaak Verhoef

Infraspeed Maintenance BV past op elk niveau (strategisch, tactisch en operationeel) van de organisatie risicomanagement toe.

De verschillende bedrijfsonderdelen hielden hun risico’s voorheen bij in eigen systemen of Excel-sheets. Voor elk project werd met een Excel-sheet een soort “RISMAN” risico-overzicht gemaakt. Het Management Team besefte dat zij effectiever kan sturen als zij een centraal overzicht van de actuele bedrijf- en projectrisico’s tot hun beschikking zouden hebben.

Kortom; er was ruimte voor verbetering met betrekking tot de risicomanagement aanpak. Er is toen voor gekozen om in het ISO 55001 certificeringstraject de huidige aanpak ter discussie te stellen met daarbij de wens te standaardiseren en te centraliseren, met behulp van een tool zoals Relatics.

Voor het ontwerpen van het risicomanagementmodel zijn er verschillende normen (ISO 9001, ISO 31000, ISO 55001 en de EN 50126) en de Systems Engineering theorie gebruikt als leidraad. Om ervoor te zorgen dat het systeem goed gebruikt zou worden door de eindgebruikers hebben deze eerst een gecombineerde training Systems Engineering en Risicomanagement doorlopen.

Gerelateerde artikelen

Risicomanagement en Relatics bij Mobilis

Mobilis maakt al jaren gebruik van Relatics en past op alle projecten een Relatics-omgeving met de naam Mobilizer toe als projectbeheerstool. Mobilizer is ontwikkeld om de steeds groter wordende hoeveelheid…

Read More

Risicomanagement door Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta past Risicomanagement toe bij al haar projecten. Voor elke project wordt een risicodossier opgesteld en maandelijks geactualiseerd. Relatics wordt gebruikt om de dossiers leesbaar en eenvoudig…

Read More

Risico Management

Wanneer u Relatics configureert voor risico management kunt u met behulp van Relatics een centrale risicobibliotheek opzetten. Controlemetingen die worden uitgevoerd, hebben als doel risico’s te verminderen wanneer ze zich…

Read More

Ervaringen met CMDB/OTL/COINS

In deze presentatie worden de ervaringen die VolkerInfra heeft opgedaan op 3 verschillende projecten met betrekking tot het CMDB en de OTL met u gedeeld. Er zal dieper worden ingegaan…

Read More

Informatievoorziening met BIM als basis voor assetmanagement

De Provincie Gelderland heeft sinds 2011 belangrijke stappen gezet om de areaalgegevens van de beheerobjecten rondom de provinciale wegen op orde te krijgen en te houden. Met behulp van BIM-standaarden…

Read More

Relatics in de uitvoeringsfase; een optimaal proces door het gebruik van mobile en Relatics

Roelofs maakt in de ontwerpfase al geruime tijd gebruik van Relatics. Door een slimme combinatie te maken met Mobile wordt dit nu ook doorgetrokken naar de uitvoering. Met behulp van een…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het…

Read More