Risicobeheersing door Infraspeed Maintenance

Infraspeed Maintenance BV (IMBV) is de assetmanagement organisatie verantwoordelijk voor het onderhoud van het spoor en de bovenleidingsystemen van de HSL-Zuid (Hogesnelheidslijn Zuid), gedurende een periode van 25 jaar. Tijdens deze interactieve presentatie wordt er dieper ingegaan op het proces van risicobeheersing bij assetmanagement door Infraspeed.

Presentatie

Risicobeheersing bij assetmanagement

door Sjaak Verhoef

Infraspeed Maintenance BV past op elk niveau (strategisch, tactisch en operationeel) van de organisatie risicomanagement toe.

De verschillende bedrijfsonderdelen hielden hun risico’s voorheen bij in eigen systemen of Excel-sheets. Voor elk project werd met een Excel-sheet een soort “RISMAN” risico-overzicht gemaakt. Het Management Team besefte dat zij effectiever kan sturen als zij een centraal overzicht van de actuele bedrijf- en projectrisico’s tot hun beschikking zouden hebben.

Kortom; er was ruimte voor verbetering met betrekking tot de risicomanagement aanpak. Er is toen voor gekozen om in het ISO 55001 certificeringstraject de huidige aanpak ter discussie te stellen met daarbij de wens te standaardiseren en te centraliseren, met behulp van een tool zoals Relatics.

Voor het ontwerpen van het risicomanagementmodel zijn er verschillende normen (ISO 9001, ISO 31000, ISO 55001 en de EN 50126) en de Systems Engineering theorie gebruikt als leidraad. Om ervoor te zorgen dat het systeem goed gebruikt zou worden door de eindgebruikers hebben deze eerst een gecombineerde training Systems Engineering en Risicomanagement doorlopen.