Risicomanagement en Relatics bij Mobilis

Mobilis maakt al jaren gebruik van Relatics en past op alle projecten een Relatics-omgeving met de naam Mobilizer toe als projectbeheerstool. Mobilizer is ontwikkeld om de steeds groter wordende hoeveelheid informatie en complexer wordende projecten en processen goed te kunnen blijven beheersen. In de presentatie wordt ingegaan op de wijze waarop Mobilis risicomanagement effectief toepast met behulp van Relatics-tooling vanuit een template-omgeving.

Presentatie


Risicomanagement op projecten vanuit template-omgeving

door Rutger van den Noort en Bart Koerts (Mobilis)

Risicomanagement speelt een belangrijke rol in de beheersing van projecten vanwege het holistische perspectief. De Relatics-tooling stelt Mobilis in staat om de risico-informatie slim te koppelen aan alle processen en systemen waarvoor het van belang is. Alles met als doel dat er ‘geïnformeerde’ besluitvorming kan plaatsvinden, en het project in control is. Daarbij leert men van risico's op projecten, zodat men steeds beter wordt in de beheersing ervan.

Door continue ontwikkeling van de Mobilizer zijn steeds betere overzichten, controles en rapportages tot stand gekomen. Keerzijde van het door-ontwikkelen van de Mobilizer was dat grote verschillen ontstonden tussen oudere en nieuwere versies van de Mobilizer. Het kostte gebruikers veel tijd en inspanning om te wennen aan de nieuwe Mobilizer. De invoering van projectreleases vanuit de template-omgeving heft deze ongemakken grotendeels op, maar brengt ook nieuwe aandachtspunten met zich mee.

Gerelateerde artikelen

Risicomanagement door Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta past Risicomanagement toe bij al haar projecten. Voor elke project wordt een risicodossier opgesteld en maandelijks geactualiseerd. Relatics wordt gebruikt om de dossiers leesbaar en eenvoudig…

Read More

Risico Management

Wanneer u Relatics configureert voor risico management kunt u met behulp van Relatics een centrale risicobibliotheek opzetten. Controlemetingen die worden uitgevoerd, hebben als doel risico’s te verminderen wanneer ze zich…

Read More

Ervaringen met CMDB/OTL/COINS

In deze presentatie worden de ervaringen die VolkerInfra heeft opgedaan op 3 verschillende projecten met betrekking tot het CMDB en de OTL met u gedeeld. Er zal dieper worden ingegaan…

Read More

Informatievoorziening met BIM als basis voor assetmanagement

De Provincie Gelderland heeft sinds 2011 belangrijke stappen gezet om de areaalgegevens van de beheerobjecten rondom de provinciale wegen op orde te krijgen en te houden. Met behulp van BIM-standaarden…

Read More

Relatics in de uitvoeringsfase; een optimaal proces door het gebruik van mobile en Relatics

Roelofs maakt in de ontwerpfase al geruime tijd gebruik van Relatics. Door een slimme combinatie te maken met Mobile wordt dit nu ook doorgetrokken naar de uitvoering. Met behulp van een…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het…

Read More