Risicomanagement door Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta past Risicomanagement toe bij al haar projecten. Voor elke project wordt een risicodossier opgesteld en maandelijks geactualiseerd. Relatics wordt gebruikt om de dossiers leesbaar en eenvoudig te houden en de projectleden te voorzien van de juiste stuurinformatie.

Presentatie


Waterschap Drents Overijsselse Delta

Paul van Poorten, Lisanne Huijs

Waterschap Drents Overijsselse Delta past Risicomanagement toe bij al haar projecten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de RISMAN-methode. Voor elke project wordt een risicodossier opgesteld en maandelijks geactualiseerd. Hiervoor werd voorheen uitsluitend Excel gebruikt. Dit resulteerde vaak in zeer grote dossiers die moeilijk te lezen waren en waar het niet eenvoudig was om de echte sturingsinformatie uit te halen.

Relatics biedt hierin uitkomst: door een gepersonaliseerd dashboard ziet ieder teamlid welke beheersmaatregelen voor hem of haar relevant zijn. Risico’s kunnen eenvoudig worden gerelateerd aan stakeholders of objecten. Rapportages laten in één keer de voortgang zien of geven een overzicht van de top risico’s. Doordat Relatics automatisch alle mutaties bijhoudt is alle informatie ook herleidbaar.

Bij WDODelta is er nadrukkelijk voor gekozen om zelf een template te ontwikkelen met hulp en expertise van Relatics. Hierdoor sluit de template naadloos aan bij de werkprocessen en wensen van de gebruikers.

Gerelateerde artikelen

Waterschappendag 2017

De Waterschappendag 2017 is speciaal georganiseerd voor Nederlandse waterschappen die Relatics op hun projecten inzetten. Tijdens het event hebben diverse gastsprekers hun toepassingen toegelicht en was er genoeg gelegenheid om…

Read More

Risicomanagement door Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta past Risicomanagement toe bij al haar projecten. Voor elke project wordt een risicodossier opgesteld en maandelijks geactualiseerd. Relatics wordt gebruikt om de dossiers leesbaar en eenvoudig…

Read More

Omgevingsmanagement door Waterschap Vallei en Veluwe

Het project Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal (Waterschap Vallei en Veluwe) zet Relatics in voor het Strategisch Omgevings Management. Hierdoor zijn alle gegevens van stakeholders op één plaats samengebracht en kunnen…

Read More

Risico Management

Wanneer u Relatics configureert voor risico management kunt u met behulp van Relatics een centrale risicobibliotheek opzetten. Controlemetingen die worden uitgevoerd, hebben als doel risico’s te verminderen wanneer ze zich…

Read More

Ervaringen met CMDB/OTL/COINS

In deze presentatie worden de ervaringen die VolkerInfra heeft opgedaan op 3 verschillende projecten met betrekking tot het CMDB en de OTL met u gedeeld. Er zal dieper worden ingegaan…

Read More

Informatievoorziening met BIM als basis voor assetmanagement

De Provincie Gelderland heeft sinds 2011 belangrijke stappen gezet om de areaalgegevens van de beheerobjecten rondom de provinciale wegen op orde te krijgen en te houden. Met behulp van BIM-standaarden…

Read More

Relatics in de uitvoeringsfase; een optimaal proces door het gebruik van mobile en Relatics

Roelofs maakt in de ontwerpfase al geruime tijd gebruik van Relatics. Door een slimme combinatie te maken met Mobile wordt dit nu ook doorgetrokken naar de uitvoering. Met behulp van een…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het…

Read More