Risicomanagement en Relatics bij BAM Infra

Tijdens de interactieve presentatie wordt een inkijk gegeven in het risicomanagementproces bij multidisciplinaire projecten van BAM Infra door middel van het presenteren van het algehele risicomanagementproces alsmede een praktijkcase.

Presentatie

[

Risicomanagement en Relatics bij multidisciplinaire contracten

door Robin Kuipers

Bij BAM Infra werken we sinds de oprichting van Relatics samen om tot een ultieme project-beheersingstool te komen. Ook in de huidige tijd vindt een constante ontwikkeling van de tool plaats om in de projecten de processen beter te ondersteunen en data effectief te gebruiken in de sturing.

In de Relatics-projectomgeving van BAM Infra zitten veel modules die BAM Infra medewerkers helpen hun projecten beter te beheersen. Uiteenlopend van modules voor eisen-analyses, strategisch omgevingsmanagement, audits tot bijvoorbeeld de risicomodule. In de laatstgenoemde vindt niet alleen registratie van actuele risico’s plaats, het biedt tevens de mogelijkheid om doorsnedes te maken die het project beter beheersbaar maken. Dit met een lagere impact van risico’s op de projecten als gevolg. Verder biedt de risicomodule mogelijkheid om de actuele stand van zaken wat betreft top-risicolijsten en financiële impact van projectrisico’s te rapporteren.

Relatics biedt de mogelijkheid om projectrisico’s integraal te beschouwen door het leggen van diverse relaties met andere projectinformatie. Het uiteindelijke doel is niet alleen het vastleggen van risico-informatie op individuele projecten, maar ook om verder te kijken naar de toekomst door te leren van onze projecten.

Gerelateerde artikelen

Risicobeheersing door Infraspeed Maintenance

Infraspeed Maintenance BV (IMBV) is de assetmanagement organisatie verantwoordelijk voor het onderhoud van het spoor en de bovenleidingsystemen van de HSL-Zuid (Hogesnelheidslijn Zuid), gedurende een periode van 25 jaar. Tijdens…

Read More

Risicomanagement en Relatics bij Mobilis

Mobilis maakt al jaren gebruik van Relatics en past op alle projecten een Relatics-omgeving met de naam Mobilizer toe als projectbeheerstool. Mobilizer is ontwikkeld om de steeds groter wordende hoeveelheid…

Read More

Risicomanagement door Provincie Flevoland

Om de leefbaarheid van de Provincie Flevoland te vergroten realiseert de provincie de komende jaren enkele grote infrastructurele projecten. Deze projecten brengen voor de organisatie nieuwe en grotere risico’s met…

Read More

Risicomanagement door Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta past Risicomanagement toe bij al haar projecten. Voor elke project wordt een risicodossier opgesteld en maandelijks geactualiseerd. Relatics wordt gebruikt om de dossiers leesbaar en eenvoudig…

Read More

Risico Management

Wanneer u Relatics configureert voor risico management kunt u met behulp van Relatics een centrale risicobibliotheek opzetten. Controlemetingen die worden uitgevoerd, hebben als doel risico’s te verminderen wanneer ze zich…

Read More

Ervaringen met CMDB/OTL/COINS

In deze presentatie worden de ervaringen die VolkerInfra heeft opgedaan op 3 verschillende projecten met betrekking tot het CMDB en de OTL met u gedeeld. Er zal dieper worden ingegaan…

Read More

Informatievoorziening met BIM als basis voor assetmanagement

De Provincie Gelderland heeft sinds 2011 belangrijke stappen gezet om de areaalgegevens van de beheerobjecten rondom de provinciale wegen op orde te krijgen en te houden. Met behulp van BIM-standaarden…

Read More

Relatics in de uitvoeringsfase; een optimaal proces door het gebruik van mobile en Relatics

Roelofs maakt in de ontwerpfase al geruime tijd gebruik van Relatics. Door een slimme combinatie te maken met Mobile wordt dit nu ook doorgetrokken naar de uitvoering. Met behulp van een…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het…

Read More