SCB en VISI bij Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland werkt al enkele jaren met Relatics, in eerste instantie alleen voor de systeemeisenspecificatie. Vanaf 2014 is begonnen om ook de SCB-methodiek van de provincie met behulp van Relatics toe te passen, eerst op één specifiek gebiedscontract en later op meerdere projecten. Daarnaast wordt sinds 2016 de open standaard en applicatie VISI toegepast bij de contractbeheersing.

Presentatie


Provincie Noord-Holland: SCB in Relatics… en                VISI – Joepie, nóg een systeem!

door Patricia Gutterswijk en Bas van Geldorp

Provincie Noord-Holland maakt sinds 2014 gebruik van Relatics. In eerste instantie als eisenmanagement-applicatie toepassing voor de totstandkoming van het eerste gebiedscontract Kop van Noord-Holland. Als provincie was er toestemming om de Grip™ template van Rijkswaterstaat te mogen gebruiken waarin alle modules op de RWS-manier voorhanden waren. In de loop van de jaren zijn de eerste modules waar actief mee wordt gewerkt aangepast aan de Provincie Noord-Holland ‘manier van werken’. Als eerste is men aan de slag gegaan met de SCB-module. Vanaf 2016 volgen nu de modules risicomanagement en Verzoeken Tot Wijzigingen en de Strategisch Omgevingsmanagement module.

In 2016 is de applicatie VISI bij de provincie geïntroduceerd voor de contractcommunicatie bij contractbeheersing. Al snel bleek dat de inhoudelijke informatie ten aanzien van het toetsingsproces zich in Relatics bevond maar dat de communicatie-informatie, besluitvorming en afhandeltermijnen zich in VISI bevond. Provincie Noord-Holland is zich nu aan het bezinnen hoe de verschillende onderdelen van de processen in de beide applicaties toe te passen. Hoe kan de provincie de twee systemen optimaal toepassen?

In de presentatie wordt de combinatie van de twee applicaties besproken, welke applicatie krijgt nu welke rol binnen de contractbeheersing?

Gerelateerde artikelen

Projectbeheersing Noord/Zuidlijn met Relatics door ON en OG

In deze presentatie wordt er een beeld geschetst hoe de opdrachtgever en de opdrachtnemer Relatics inzetten als projectbeheersingstool bij dit complexe en prestigieuze project. Denk hierbij aan eisenbeheer, verificatiestructuur, scenario’s,…

Read More

Grip™ op flexibiliteit

In deze presentatie wordt er ingegaan op het onderwerp beheren. Hoe biedt u flexibiliteit aan projecten (decentraal), terwijl u wel een centraal beheerste situatie wilt bewerkstelligen. Hier zijn in het…

Read More

Relatics effectief toepassen door BIM en GIS Integratie

Bij het uitvoeren van informatiemanagement op een project dient als eerste naar het projectproces en de daaruit volgende informatiebehoefte te worden gekeken. Hieruit blijkt vaak dat Relatics niet het enige…

Read More

Nieuwe Gotthard spoortunnel gebouwd met Zwitserse precisie

De langste spoorwegtunnel ter wereld (57 km) dwars door het Gotthardmassief in Zwitserland moet de reis van Zürich naar Milaan een uur korter maken. Na de opening volgend jaar is…

Read More

Wij waarderen de mogelijkheid om de software aan te passen gedurende een project

“Relatics is zeer makkelijk te gebruiken, flexibel en schaalbaar. Wij hechten zeer veel waarde aan de mogelijkheid om de software aan te passen gedurende een project om zo tegemoet te…

Read More