Relatics is een private cloud based multi-user applicatie die professionals voorziet in alle projectinformatie en volledig inzicht geeft in hun bouwproject. Een webbrowser volstaat om weer de controle te krijgen over uw project, overal en altijd. Onze zeer veilige service garandeert de integriteit van gegevens en een beveiligde toegang voor alle belanghebbenden gedurende de hele levenscyclus van een project.

Alle verbanden direct toegankelijk

Projectcomplexiteit gaat niet zozeer over de duizenden risico’s, eisen of objecten. Het gaat om de talloze verbanden tussen deze elementen. Standaard worden deze verbanden nooit expliciet vastgelegd of beheerd. Mensen moesten informatie extraheren uit documenten om vervolgens na te gaan hoe al deze informatie samenhangt. Het kost projectmedewerkers heel wat hoofdbrekens om telkens weer een mentaal model van alle verbanden te (re)construeren. De kernfunctie van Relatics biedt een semantische engine waarmee expliciete relaties op een zinvolle manier worden beheerd. Het elimineert de tijdrovende inspanning om te begrijpen hoe alles samenhangt. Inzicht in de context van een eis of risico, kost voortaan nog maar één klik.

Integratie van verspreide informatie

Relatics biedt projectleden één en dezelfde omgeving waar álle projectinformatie wordt ontsloten en volledig is geïntegreerd. Informatie kan binnen Relatics zelf worden beheerd (vooral voormalige spreadsheets) en eenvoudig worden verrijkt met informatie van buiten Relatics (bijvoorbeeld CAD, DMS, Planning). Doordat alle informatie opgehangen is aan een gemeenschappelijk model, of beter gezegd aan een netwerk van betekenisvolle relaties, wordt de informatie veel beter benut. Een wijziging is niet langer een geïsoleerde verandering, maar men overziet onmiddellijk de impact ervan voor het project als geheel.

Relatics; een totaaloplossing

Naast de unieke functionaliteit die inzicht verschaft in complexiteit van projecten, bevat Relatics alle standaardfunctionaliteit voor bouwprojecten. Baselining, Reports of Webservices zijn functies die beschikbaar zijn voor gebruikers en worden ontsloten in een universele en intuïtieve gebruikersinterface.