Systems Engineering voor het grootste civiele project in Nederland

Maasvlakte 2 is de benaming voor het uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven, dat is gelegen ten westen van de Maasvlakte. Met deze uitbreiding van 2.000 hectare wordt de haven twintig procent groter. Bij de voltooiing zullen de havens in totaal 12.000 hectare beslaan. Op 1 september 2008 startte na jaren van plannen, discussies en protesten, de aanleg. Men verwacht in 2013 de uitbreiding in gebruik te kunnen nemen.

Grootste containerterminal

Maasvlakte 2 zal bestaan uit nieuw te winnen land op zee, direct aansluitend op de huidige Maasvlakte. Van het totale oppervlakte is 1.000 hectare bestemd voor havengerelateerde bedrijvigheid. De overige ruimte is nodig voor infrastructuur (290 hectare), zeewering (230 hectare) en vaarwegen/havenbekkens (510 hectare).

Maasvlakte 2 wordt aangelegd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam NV. Maasvlakte 2 staat niet op zichzelf. De uitbreiding van de haven is onderdeel van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dit project heeft als doel Rotterdam te versterken als mainport en in evenwicht daarmee het leefklimaat in de regio te verbeteren. Maasvlakte 2 krijgt een diepgang van 20 meter. De haven is hierdoor bereikbaar voor de nieuwste generatie grote containerschepen.

maasvlakte2