Training Report Development

Beschrijving

De flexibiliteit van Relatics maakt het mogelijk de inhoud en lay-out van deze rapporten te fine-tunen en volledig af te stemmen op de behoeften van de gebruiker. Diverse formaten zijn mogelijk (inclusief HTML, RTF en PDF). Rapporten kunnen worden verrijkt met berekeningen, sorteringen en slimme condities. De training Report Development richt zich volledig op deze functionaliteit.

Veel voorkomende rapportage sjablonen worden benoemd en geoefend. Na de training kunt u rapportages inrichten en opmaken met behulp van StyleVision en beschikt u over voldoende handvatten om uw rapportagewensen te verwezenlijken. In aanvulling op Relatics, wordt StyleVision door Altova ook intensief gebruikt voor de lay-out van het rapport. Daarom zal deze toepassing ook worden toegelicht. Er is gelegenheid om het geleerde toe te passen in één van uw eigen workspaces.

Doelgroep

De training Report Development is voor gebruikers die Relatics workspaces configureren en die de workspaces willen verrijken met geavanceerde rapporten, terwijl er volledige controle wordt gehouden over de content en lay-out.

Een afgeronde training Configuration Basics is een voorwaarde voor deelname aan de training Report Development. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de training, indien u op een andere manier een bepaald niveau bij het configureren van Relatics heeft bereikt. Gezien het technische niveau van de opleiding, is affiniteit met HTML of ervaring met de formule functionaliteit van MS Excel een zekere plus.

Aanvullende informatie

Duur van de training: twee dagen (van 09:00 tot 17:00)

De training vindt plaats op het Relatics kantoor in Ridderkerk.

Prijs (exclusief BTW): € 750

Registratie