Verbeterde beschikbaarheid Beatrixsluis altijd aantoonbaar

De Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal bij Nieuwegein is een belangrijke schakel voor het scheepvaartverkeer van en naar Rotterdam en Amsterdam. Het scheepsverkeer op deze route is de laatste jaren flink toegenomen en de schepen worden steeds groter. Het doel van het project ‘Aanleg 3e kolk Prinses Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal’ is het verbeteren van een veilige doorstroom van binnenvaartschepen.


Foto

Aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk (BESIX, Heijmans en Jan De Nul) realiseert het project en wil de door Rijkswaterstaat beoogde capaciteit overtreffen. Jan Denorme, Procesmanager EPC (Bouwfase) van de combinatie, legt uit: “We worden uiteindelijk betaald voor de beschikbaarheid van de sluizen. Omdat we daar op voorhand flink in investeren is het cruciaal dat we de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de sluizen ook kunnen aantonen.”

Om de capaciteit te verhogen, ontwerpt en bouwt Sas van Vreeswijk een derde sluiskolk. Daarbij koos de aannemerscombinatie niet voor een klassieke oplossing. Jan Denorme: “Met het vernieuwende ‘schutten XL’ ontwerp verbeteren we de beschikbaarheid van de sluizen. In ons ontwerp bouwen we aan elke kant twee sluisdeuren. Zo blijft de sluis toch in bedrijf wanneer een sluisdeur defect is. Bovendien is er bij gebruik van de buitenste deuren meer ruimte. De kolk is dan 297 meter lang en biedt ruimte voor het schutten van twee schepen van ieder 135 meter.”

Overlast tot een minimum beperken

Hoewel de nieuwe sluis een sleutelonderdeel van het project is, is de scope veel breder. Naast de renovatie van de bestaande sluizen, verbreedt de combinatie ook het Lekkanaal en worden extra ligplaatsen gecreëerd. Dit alles gebeurt met minimale overlast voor het scheepsverkeer en de omgeving.

Binnen het project neemt de aannemerscombinatie niet alleen het ontwerp, de bouw en financiering op zich, maar ook het onderhoud van het sluizencomplex en Lekkanaal gedurende 27 jaar (DBFM). In totaal werken de komende drie jaar bijna 200 mensen van diverse partijen aan de verschillende deelprojecten. Denorme: “Bij een complex project van deze omvang is het een uitdaging om het overzicht te behouden. Enerzijds voor de efficiënte invulling van het project. Anderzijds wil de opdrachtgever steeds inzicht in de voortgang, afwijkingen en de argumentatie voor keuzes. In Relatics houden we alle projectinformatie centraal, transparant en aantoonbaar bij.”

“De opdrachtgever heeft een eigen view-only overzicht voor de afwijkingen en risico’s. Dit scheelt veel tijd omdat ze zelf informatie kunnen opzoeken en niet alles aan ons hoeven te vragen. Zo voorkomen we onnodige mails. Tegelijkertijd hebben ze wel altijd zicht op de voortgang en de ratio achter onze keuzes.”

Jan Denorme | Procesmanager | Sas van Vreeswijk

Geen parallelle informatiestromen

2018-03-14 Nieuwegein Pr. Beatrixsluis 7

In de tenderfase zijn alle eisen en specificaties al in Relatics vastgelegd en de combinatie heeft deze data in een eigen workspace ondergebracht. “Vanuit de beginsituatie konden we de eisen eenvoudig toewijzen aan de verantwoordelijke personen, zodat zij er met hun team mee aan de slag konden. Zeker bij een project van deze omvang ontstaat anders snel een wildgroei aan Excel-lijsten en dat gaat ten koste van het overzicht en de efficiëntie. Omdat we geen parallelle informatiestromen hebben, kan iedereen de juiste informatie, en de context, snel vinden. Bovendien weten we zeker dat iedereen met dezelfde, actuele gegevens werkt.” Dat geldt ook voor Rijkswaterstaat. “De opdrachtgever heeft een eigen view-only overzicht voor de afwijkingen en risico’s, inclusief koppelingen aan de eisen en objecten. Dit scheelt veel tijd omdat ze zelf informatie kunnen opzoeken en niet alles aan ons hoeven vragen. Zo voorkomen we onnodige mails. Tegelijkertijd hebben ze wel altijd zicht op de voortgang en de ratio achter onze keuzes.”

Verificaties prioriteit geven

De flexibiliteit van Relatics is volgens Denorme heel prettig. “Het is eenvoudig om de bestaande workspace uit te breiden met extra modules. Zo slaan we alle verslagen van de vergaderingen in een aparte module op. Het is natuurlijk praktisch dat besluiten en activiteiten centraal vastliggen, beschikbaar zijn en gekoppeld zijn aan de verantwoordelijke persoon. Maar de voordelen gaan verder. Een ander voorbeeld van de flexibiliteit is het stellen van prioriteiten bij de uitvoering van verificaties. Het gebeurt weleens dat een verificatie niet op tijd gebeurt. Dat is onwenselijk en om dat te voorkomen, koppelen we er in Relatics een tijdslot aan. Als een verificatie aan een rol is toegewezen, krijgt men bij het inloggen op ‘mijn pagina’ een actueel takenoverzicht te zien met verificaties en hun prioriteit. Zo kunnen mensen eenvoudig de juiste focus leggen. En voldoen we aan onze verplichtingen tegenover de opdrachtgever.”

Dashboards als goede basis voor rapportages

bestaande versus eind situatie

De dashboards binnen Relatics maken rapporteren veel eenvoudiger. “We hebben diverse dashboards ingericht. Zo volgen we bijvoorbeeld op de voet of verificaties zijn uitgevoerd en of de beheersmaatregelen bij risico’s op tijd zijn uitgevoerd. Ook voor de afwijkingen is een dashboard ingericht. Naast het overzicht is deze functionaliteit heel praktisch voor het maken van rapportages die we op maandbasis of per kwartaal moeten leveren. De dashboards bieden daarvoor een goede basis.” Ook bij audits, bijvoorbeeld voor het aantonen van de beschikbaarheid van de sluizen tijdens de werkzaamheden is het volgens Denorme gunstig dat alle relevante informatie in Relatics snel te vinden en te presenteren is. “De derde kolk moet eind 2018 open. Daarna starten we de renovatie van sluis 1 en 2, die we na elkaar aanpakken. In het kader van contractmanagement wordt elke maand door Rijkswaterstaat een audit gedaan en de benodigde informatie kunnen we zonder problemen aanleveren.”

Onderhoud optimaliseren

Ook na de uitvoeringsfase is het praktisch dat de data over alle objecten en afwijkingen, inclusief historie eenduidig en in samenhang is opgeslagen. “Voor de overdracht naar de onderhoudsfase kunnen we een selectie van de informatie in Relatics eenvoudig overdragen. Zo kunnen de onderhoudspartijen snel alle relevante informatie, zoals ontwerpbesluiten terugvinden, en het onderhoud optimaliseren.”