Volledige contractbeheersing bij aanleg Maasvlakte 2

Bij de aanleg van Maasvlakte 2 hebben we gezocht naar een manier om integraal het proces te kunnen volgen inclusief al zijn dwarsverbanden door het contract heen. Na enig speurwerk vonden wij Relatics. De gestructureerde opzet van de database, de goede intake van Relatics en de begeleiding tijdens het inrichten hebben er mede voor gezorgd dat het contract voor de realisatie van Maasvlakte 2 op tijd, met beheersbare risico’s en binnen budget is uitgevoerd.

Hoge mate van controle met Relatics

portofrotterdam

“De grote mate van beheersing van de diverse processen welke bij verschillende personen zijn ondergebracht in het pakket van Relatics ervaren wij als een groot voordeel. Daarnaast is het heel fijn om een pakket als Relatics altijd online te kunnen benaderen, dus ook vanaf thuis, tablet en zelfs smartphone.

Het gemak waarmee formulieren en overzichten worden gegenereerd heeft ervoor gezorgd dat informatie op een uniforme werkwijze door alle betrokken medewerkers werd gebruikt. Voor een volgend project zal ik zeker weer kijken naar de mogelijkheden van Relatics.”

Raymond van der Stelt, Havenbedrijf Rotterdam N.V.