Vraag en Antwoord

Ondersteuning van de concurrentiegerichte dialoog tussen opdrachtgever en aannemers door vragen, antwoorden en meldingen veilig te synchroniseren.

Voordeleln voor vraag en antwoord applicatie

De Vraag en Antwoord applicatie van Relatics biedt de volgende voordelen voor projecten:

De opdrachtgever kan alle contractinformatie zoals objecten, functies, eisen, eisteksten delen met de gegadigden.

Periodiek wordt een deel van de projectdata, via een serie van exports en imports overgezet naar een aparte omgeving, waar gegadigden deze informatie digitaal in kunnen zien, kunnen downloaden en exporteren.

Iedere kandidaat krijgt een eigen workspace, waarin vragen kunnen worden geformuleerd.

De opdrachtgever kan systematisch en gecontroleerd alle vragen beantwoorden. 

Periodiek worden de vragen, antwoorden, mededelingen en/of mutaties tussen de workspaces gesynchroniseerd.

 

Demonstratie van vraag en antwoord applicatie

Relatics is een web-based platform waarmee projecten een vraag en antwoord toepassing volledig naar behoefte kunnen inrichten om informatie te organiseren.

Een demonstratie is op verzoek beschikbaar. Vraag direct een demo aan of neem contact op via +31 180 413 047 of info@relatics.com.

Meer informatie over vraag en antwoord applicatie

GKB versterkt vertrouwen van opdrachtgevers met inzet van Relatics

De bouw van de woonwijken Keijzershof en Tuindershof in de gemeente Pijnacker-Nootdorp stelde het Hoogheemraadschap van Delfland voor een uitdaging met de afvoer van regenwater.

Read More

Vraag en Antwoord

Ondersteuning van de concurrentiegerichte dialoog tussen opdrachtgever en aannemers door vragen, antwoorden en meldingen veilig te synchroniseren.

Read More

De toepassing van Relatics bij de aanbesteding van de Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is de verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. In 2014 – 2015 heeft de aanbesteding van dit project plaatsgevonden. Daarbij is gebruik gemaakt van Relatics tijdens zowel de vraagspecificatie als de formele communicatie met gegadigden tijdens de dialoogfase. Presentatie Over de schrijver Joost Joustra is sinds medio 2013…

Read More