Waarom grote bouwprojecten model-gestuurd informatiebeheer zouden moeten omarmen?

Al in 2016 concludeert McKinsey dat ‘the construction industry is ripe for disruption’. In de kern moet er heel wat verbeterd worden op het gebied van aanpak in werkwijze en toch is de bouwsector al die jaren traag geweest bij het adopteren van proces- en technologische innovaties. De bouwsector is een van de minst gedigitaliseerde sectoren, terwijl de projecten daar almaar complexer en groter worden.

In het artikel doet McKinsey vijf voorstellen van hoe de industrie zou moeten veranderen richting het jaar 2021. Een van de vijf voorstellen gaat over wat zij ‘digital collaboration’ noemen. McKinsey stelt dat processen alleen digitaal kunnen verlopen als we afstappen van het werken in documenten. In plaats daarvan moet informatie online, real-time uitgewisseld en gedeeld worden zodat er weer sprake is van transparantie. Dat is de enige manier te zorgen voor goede samenwerking, voortgangsbewaking, risicobeheer, kwaliteitscontrole met uiteindelijk betere en meer betrouwbare projectresultaten. Een oorzaak van de lage productiviteitscijfers van de sector is dat de inrichting van de processen nog steeds zwaar leunt op documenten als blauwdrukken, ontwerptekeningen, inkooporders, logboeken, dagelijkse voortgangsrapportages en opleverlijsten.

Door het ontbreken van een goed cloud-based informatiesysteem verloopt de uitwisseling van informatie stroperig en is er vaak geen vast formaat. Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken daardoor vaak met een ‘verschillend beeld van de werkelijkheid’. Dit leidt tot meningsverschillen over bijvoorbeeld voortgang of wijzigingen.

Verder is het lastig om gegevens te analyseren als die uit documenten komen, zeker als verschillende documenten als bron gelden voor dezelfde analyse. Maar gedegen analyse is voorwaardelijke om tot betere prestaties te komen.

Tot slot levert het heen en weer schuiven van documenten, het aanpassen en beheren van versies heel veel overhead op.

Innovatie voor soepele/vloeiende samenwerking

In januari 2020 bemerkt ENR (Engineering News Record) in het artikel ‘Contractors Must Develop an Effective Data Strategy to Compete in Today’s Market’ dat in een poging de efficiëntie te verbeteren al het een en ander gebeurt in de bouwsector.

Maar early adopters van Model Based Systems Engineering (MBSE) gaan een stapje verder dan dat. Niet langer staan de documenten centraal bij het beheren van informatie, maar wordt gewerkt met kleine, atomaire informatie-elementen waarbij ook onderlinge afhankelijkheden expliciet worden vastgelegd. Door alle informatie op deze manier volledig geïntegreerd te beheren, ontstaat een zogenaamd single point of truth en kunnen routinetaken worden uitbesteed aan computers en houden de mensen hun handen en hoofd vrij voor de intellectueel veeleisende taken. MBSE zorgt voor projectresultaat van hogere kwaliteit dat tijdig en tegen lagere kosten wordt opgeleverd.